Provincie voert wijzigingen ganzenbeleid in


De provincie Noord-Holland gaat het ganzenbeleid wijzigen. Na overleg met boeren- en natuurorganisaties en de jagersvereniging is besloten een aantal belemmeringen in het beheren van ganzen weg te nemen. Daarnaast neemt de schadevergoeding voor landbouwschade door ganzen vanaf maart 2021 af.

De provincie vergoedt, in gebieden waar ganzen beheerd morgen worden, vanaf volgend jaar 80% van de schade. Dat is in plaats van de huidige 95%. Daarmee wordt de ganzenregeling in lijn gebracht met de regelingen die bestaan voor andere dieren die schade veroorzaken. Het geld dat door deze wijziging vrijkomt, zet de provincie in voor de omslag naar een duurzame agrarische sector.
 
De schadevergoedingen blijven ongewijzigd voor foerageergebieden van ganzen en in Natura 2000-gebieden. Op deze plekken zijn nauwelijks mogelijkheden om ganzen te verjagen vanwege de beschermde natuurstatus.

Deze en andere aanpassingen vormen de uitgangspunten van het nieuwe ganzenbeheerplan dat eind dit jaar wordt vastgesteld. Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur, Flora en Fauna): “We begrijpen dat het voor veel boeren vervelend is dat we de schadevergoeding met 15% verlagen. Maar we komen hen ook tegemoet door veel belemmeringen in het beheer weg te nemen. En met het geld dat we niet uitkeren kunnen we veel doen om de sector te helpen verduurzamen.”
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook