P+R terrein Oosthuizen in de juiste versnelling 


Bij de Begrotingsraad van de gemeente Edam-Volendam heeft de fractie van Zeevangs Belang via het inbrengen van moties, aandacht gevraagd voor de zaken die alle burgers in de gemeente raken, zoals: 

Goede voorzieningen voor het reizen met het openbaar vervoer, beperking van de snelheid in de bebouwde kom, het voorkomen van verkeersdrukte over smalle toegangswegen, veilig te bereiken speelvoorzieningen voor kleine kinderen en bevordering van de aanschaf van zonnepanelen in het beschermd dorpsgezicht van Edam.
Een aantal van de moties die door Zeevangs Belang is ingediend zijn overgenomen door het College van Burgemeester en Wethouders en de motie P+R terrein Oosthuizen haalde een meerderheid in de Raad.
Hierdoor wordt het college opgeroepen om snelheid te maken met de ontwikkeling van een P+R terrein bij de herontwikkeling van de bouwlocatie Kraaiennest. 
Kees Sietsema, Zeevangs Belang
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook