Pasen in RK kerk Edam

In de Goede Week en rondom Pasen zijn er tal van vieringen en activiteiten in de RK Nicolaaskerk in Edam. We geven u hierbij een overzicht.

Palmpasen
Op zaterdag 13 april zijn alle kinderen van harte welkom om Palmpaasstokken te maken in de Ontmoeting, aan de Voorhaven achter de kerk.  We starten om 14.00 en zullen rond 15.30 uur klaar zijn. Als er ouders zijn die graag willen hel¬pen, zijn die ook welkom.  Op zondag 14 april is er om 10.00 uur in de Hei¬lige Nicolaaskerk aan de Voorhaven in Edam een Eucharis¬tieviering ter gelegenheid van Palmpasen. De kinderen zul¬len dan hun Palmpaasstokken in een processie laten zien aan het begin van de Eucharistieviering. Daarna is er een kin¬dernevendienst.

Witte Donderdag
Op Witte Donderdag, 18 april, is er om 15.00 een Eucharistieviering in de Meermin voor alle senioren, waaraan kerkkoor Sint Caecilia haar medewerking verleend. Om 19.30 uur is er een Eucharistieviering in de RK Nicolaaskerk, eveneens met medewerking van Sint Caecilia.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag, 19 april, zal om 15.00 uur de Kruisweg gebeden worden in de Nicolaaskerk.

Pasen
Op zaterdag 20 april om 21.00 uur is de Paaswake in de Nicolaaskerk met medewerking van het Nicolaaskoor. Op 1ste Paasdag 21 april om 10.00 uur is een feestelijke Eucharistieviering. Het Projectkoor verleent  haar medewerking aan deze mis en zingt  De Missa Brevis St. Joannis de Deo van Haydn.
Op maandag 22 april, 2de Paasdag is er om 10.00 uur een Familieviering in de Nicolaaskerk, speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Na afloop van de Eucharistieviering mogen de kinderen paaseieren zoeken bij de Ontmoeting en is er een paasbrunch.

Tijdens de Vastentijd is er geld ingezameld voor de Lideta Mariam Highschool in het plaatsje Alitena, in het noorden van Ethiopië. De opbrengst is bestemd voor de inrichting van het computerlokaal, het laboratorium en de bibliotheek van deze middelbare school. De Vastenactie wordt afgesloten op 2de Paasdag, 22 april. Dan begint om 14.00 uur de welbekende bingo de Ontmoeting. Er zijn mooie prijzen te winnen en het belooft weer een gezellige bijeenkomst te worden voor een goed doel.
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook