Pas op de plaats voor landijsbaan Singelweg

Al heel lang leeft bij het bestuur en leden van ijsvereniging Edam de wens om een landijsbaan te realiseren. Mindere winters en de diepte van de huidige buitenbaan liggen hieraan ten grondslag. Sinds vorig jaar is het plan steeds concreter geworden nadat het vernieuwde (en verjongde) bestuur van de ijsclub het fiat kreeg om plannen concreet uit te werken. Maar hetzelfde bestuur maakt nu pas op de plaats. `Wij willen af van het gevoel dat er een spel wordt gespeeld.`

`We waren al best ver met de planontwikkeling`, vertelt Edwin van der Werf, voorzitter van IJsvereniging. Ruim een jaar geleden bleek dat de gemeente het idee om aan de Singelweg, achter de net gerealiseerde parkeervoorziening, een ijsbaan op land aan te leggen, steunde. Op een tekening, recent geplaatst in de Stadskrant, wordt de baan ook vermeld.

`Onze huidige baan aan de Burgemeester Versteeghsingel kan alleen bij flinke vorst gebruikt worden. Het water is relatief diep en de baan ligt vol op de wind. Ook rijdt er veel verkeer in dat gebied. Nu de winters niet meer zo koud zijn, zie je dat als het wel een keer kan, het ook direct enorm druk is. Met als gevolg water op de baan en krakend ijs. Dan maak je je grote zorgen om de veiligheid `

Een baan op gras, omringd door een laag dijkje, lijkt de oplossing. Nadat bleek dat de provincie geen bezwaar heeft tegen een landijsbaan bij de Singelweg, vroeg de gemeente om de plannen verder uit te werken. `We hebben best wat expertise in huis en er ontstond een positief gevoel dat het zou kunnen gaan lukken.´
Zeker nadat de gemeente voorstelde om de grond te verpachten voor een periode van (tenminste)  tien jaar en de plannen mee te laten liften met de ontwikkeling van het parkeerterrein.

`We kunnen goed overweg met een aantal beperkingen die stelt dat je niet dieper mag graven dan 30 centimeter. Ook mogen er geen vaste opstellingen worden geplaatst en moesten we omwonenden zelf benaderen.`

Dat laatste zou in een latere fase gebeuren. Uiteindelijk kwam de vereniging met twee varianten. Een baan van 400 meter en een kleinere variant. `We hebben gekozen voor de tweede optie,´ aldus Simone Spaargaren, bestuurslid van de ijsvereniging.

`Toen enkele maanden geleden de discussie over vervuilde gronden (pfas) opkwam, hebben we nog voorgesteld om overtollige grond die vrij zou komen bij de aanleg van de parkeerplaats, te gebruiken voor de ijsbaan. Dat zou veel gedoe schelen en geld besparen. Maar toen werd de versnelling ingezet voor de parkeervoorziening. Dat lazen we terug in de Stadskrant. De baan bleek geen onderdeel van de zomerse werkzaamheden.´

Er werd een nieuw gesprek met de gemeente gepland. `De dienstdoende gemeentelijk medewerker was nieuw en wist van niets. Hij vroeg ons om een nieuwe aanvraag in te dienen. Dat viel ons rauw op het dak. Toen ook bleek dat er weinig tot niets was vastgelegd.`

In juli werd opnieuw een gesprek aangevraagd. Dit maal zat er weer een andere ambtenaar aan tafel. ´We kregen excuses voor de gang van zaken en op de vraag ´hoe nu verder?´ werd gesteld dat de gemeente de plannen nog steeds steunt. Maar ook werd duidelijk gemaakt dat sinds dit jaar een projectplan moet worden opgesteld en een projectleider aangesteld. Dat betekent in de praktijk dat het je als initiatiefnemer zo´n 10.000 tot 12.000 euro extra gaat kosten. Ook werd niet meer gesproken over de oude afspraak om het terrein tien jaar te pachten.`

De bestuurders van de ijsvereniging gaven aan dat zij zelf veel kennis in huis hebben, waardoor deze kosten wellicht verlaagd kunnen worden. ´Met fondsen, sponsoring en donaties willen we proberen de financiën verder rond te krijgen. Dat hebben we toen ook gemeld.´

Toch heeft het bestuur van IJsvereniging Edam recent besloten om pas op de plaats te maken. `De landijsbaan is nog steeds een vurige wens die ook breed gedragen wordt in Edam. Het plan is uitvoerbaar en de locatie perfect. Nostalgisch gesitueerd en veilig voor bezoekers. Maar we krijgen het gevoel dat de gemeente het onaantrekkelijk aan het maken is.

“We waren samen heel constructief op weg. De gemeente echter bleek plotseling te zijn gestart. Helaas zonder gebruik te maken van de mogelijkheid en de plannen van de ijsbaan te betrekken.

Wij begrijpen dat wij als IJsvereniging het moment en huidige klimaat tegen hebben. Voorlopig gaan onze plannen in de ijskast. Echter geloven wij Vurig in een nieuwe kans en betere tijden voor een veilige Landijsbaan in Edam.”

Vanuit het stadskantoor wordt aangegeven in gesprek te blijven. “We hopen dat de ijsvereniging alsnog met een plan komt. We willen graag constructief meedenken, zodat dit plan gerealiseerd kan worden.  Onduidelijkheden willen we graag wegnemen in een vervolggesprek.”

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook