`Pas in voorjaar 2019 duidelijkheid over verkeersmaatregelen dijkverzwaring´

`Pas in voorjaar 2019 duidelijkheid over verkeersmaatregelen dijkverzwaring´

Volgens het Hoogheemraadschap zal pas in het voorjaar van 2019 duidelijk worden welke verkeersmaatregelen genomen gaan worden in het kader van de aan- en afvoer van materialen naar de IJsselmeerdijk. Een bericht in de laatste Stadskrant over het doortrekken van de Lokkemientjeweg, wordt prematuur genoemd.

Het bewonerscomité Coen de Koning, de straat die het dichtst bij de tijdelijke weg is gelegen, heeft op 4 oktober jongstleden via bestuurslid Freek de Vries contact gehad met het Hoogheemraadschap. In een reactie werd toen duidelijk gemaakt dat plannen om de dijkverzwaring te faciliteren pas over enkele maanden genomen zullen worden.

Maagdelijk
Bewoners van de Coen de Koninglaan, maar ook van het Oorgat, die deels op de nu nog maagdelijke weilanden uitkijken, waren dan ook zeer verbaasd over de berichtgeving, die op 19 november geplaatst werd in de Stadskrant. `Deze plannen zullen niet in vier weken ontwikkeld zijn. Betekent dit dat u ons niet serieus heeft genomen,´ werd in een tweede brief aan het Hoogheemraadschap voorgelegd.

Voorjaar 2019
Een woordvoerder van het schap heeft echter nogmaals bevestigd dat pas in het voorjaar van 2019 meer gedetailleerde ontwerpen gepresenteerd zullen worden. `Wij spannen ons in om de werkzaamheden zo te organiseren dat bouwwegen zich zoveel mogelijk langs de dijk bevinden. De gemeente Edam-Volendam heeft aan ons gemeld dat er bij hen geen plannen bestaan om de Lokkemientjeweg definitief door te trekken naar de dijk.´

´Edam vitaal´
Maar de vraag is of er toch al niet wat lijntjes zijn uitgezet. In het visiedocument ´Edam vitaal´ stond redelijk plompverloren een passage over het mogelijk doortrekken van de Lokkemientjeweg, met daarbij de hypothetische vraag of op termijn de weg in de toekomst niet vaste vorm moet krijgen. Dit om het met name zomers zeer drukke Oorgat te ontlasten.

Uitleg wethouder
Tijdens de laatste raadsvergadering kwam dit ook ter sprake. Raadslid Nico van Straalen (GroenLinks) vroeg wethouder Schütt om uitleg. Laatstgenoemde gaf toe dat de opmerking over het doortrekken van de Lokkemientjeweg niet in de visie ´Edam vitaal´ had moeten komen. Hij noemde het een omissie, die snel rechtgezet moest worden.

Natura 2000
Van Straalen wees de wethouder op de beschermde (Natura 2000) status van het gebied. De wethouder vertelde in zijn reactie niet of er contact is geweest tussen Hoogheemraadschap en gemeente over het aanleggen van al dan niet een tijdelijke weg.

´Geen alternatief´
Dirk Schreuder is eigenaar van de gronden. Hier lopen zijn koeien. `Het Hoogheemraadschap is bij mij langs geweest. Het laatste stuk van de dijk, ter hoogte van de camping van het Strandbad, wordt buitendijks versterkt en verbreed. Dat betekent in de praktijk dat je er straks misschien wel twee jaar lang niet door kan richting Edam of andersom. Ik heb aangegeven dat ze dan maar een tijdelijke weg moeten aanleggen vanaf de Lokkemientjeweg richting de dijk. Ik kan stoppen als ik elke dag diverse keren mijn andere gronden en dieren in de gemeente moet bereiken via Warder. Dan ben ik uitgewerkt.´
Of de weg er ook komt, heeft Schreuder nog niet vernomen.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook