Parkeerterrein Singelweg binnen een maand rond

Parkeerterrein Singelweg binnen een maand rond

Over een maand moet de Singelwegparkeerplaats klaar zijn. Wethouder Runderkamp lost hiermee een eerder gedane toezegging in. Ruim 16 jaar nadat er al felle discussies ontstonden over dit onderwerp komt de parkeervoorziening aan de rand van Edam er alsnog.

Wim Runderkamp meldt dat de werkzaamheden binnen een maand afgerond moeten zijn. Alles was gericht op de opening van het toeristische (kaasmarkt)seizoen. Door de corona perikelen vinden er echter deze zomer geen evenementen plaats. Evengoed is besloten om het parkeerterrein nu aan te leggen.

De voorziening zal in eerste instantie bestaan uit 75 parkeerplaatsen. Later kan dit aantal vergroot worden met nog eens 75 parkeerplaatsen. De gemeente heeft hiervoor al eerder € 600.000,- uitgetrokken. Jaren geleden voerde Oud Edam een felle campagne tegen deze voorziening. Het werd gezien als een aantasting van het zicht op het beschermde stadsgezicht. Een meerderheid van de leden van de historische sprak zich in 2019 echter uit voor het parkeerterrein. Het bestuur van Oud Edam heeft zich vervolgens neergelegd bij het plan. En zich hard gemaakt voor een passend ontwerp.

In vervolg op de parkeerplannen zullen er rond het Egbert Snijderplein aanpassingen worden getroffen om ruimte te maken voor toeristisch busverkeer. “Dat komt in een later stadium aan de orde”, vertelt de wethouder. “Omwonenden zijn ook al bij mij langs geweest, maar het is gewoon nog te vroeg.”

De parkeerplaats is in eerste instantie bedoeld voor bezoekers aan Edam. Maar ook de eerste of tweede auto zouden er een plek kunnen vinden.

De parkeervoorziening zal worden uitgevoerd met grasroosters. Ook zal de ingang van het weiland worden verbreed en wordt een fietspad gedeeltelijk verplaatst.

De gemeente heeft een landschapsarchitect ingeschakeld om de auto’s zo veel mogelijk in te passen. Zo komt er een oplopend talud met riet en wilde bloemen, die het zicht op de parkeerplaats zoveel mogelijk moet wegnemen.

Landijsbaan
Daarnaast ligt er een plan van IJsvereniging Edam om achter het terrein een landijsbaan in te richten. “Dat plan hebben we in beraad, maar is wel alvast ingetekend op de artist impression.”, vertelt gemeentevoorlichter Leendert Klein. “Wij richten ons eerst sec op de parkeervoorziening.”

Omwonenden van het Egbert Snijderplein in Edam zijn bezorgd over het mogelijk verdwijnen van 24 parkeerplaatsen. Het gemeentelijk plan om de huidige parkeerplaats schuin tegenover restaurant Jimmy Garden in te richten voor vijf (toeristische) busparkeerplaatsen is in hun ogen een onveilige en slechte beslissing.

“Er zijn hier in de omliggende straten al weinig parkeerplaatsen. Daarnaast zorgt de komst van vijf bussen in die hoek voor onveiligheid. Zeker met alle fietsers richting de Triade.”

Martine Zeeman en Caroline de Graaf zijn woordvoerders namens de buurt. Zij benadrukken dat ze voorstander zijn van de nieuwe parkeerplaats aan de Singelweg. “Daar zouden de bussen naar toe moeten in onze ogen. Maar er zijn ook andere alternatieven.”

inmiddels hebben zij al met diverse politieke partijen gesproken en de wethouder verkeer. “De wethouder zegt geen alternatief te zien. Wij hebben een vijftal opties laten onderzoeken door het VVN (Veilig Verkeer Nederland). VVN komt binnenkort met een ongevraagd advies. Dan gaat het om busparkeren aan de Singelweg, langs de weg bij de Triade, nabij de Grote Kerk, Boon Edam en het Egbert Snijderplein. Duidelijk is al wel dat er qua veiligheid betere opties zijn.”
Is de Singelweg niet gewoon een mooi alternatief voor de buurt?  “Hier wonen ook mensen die slecht ter been zijn. Daarbij is het terrein op de Singelweg straks niet verlicht en met zware boodschappen of kinderen aan je hand parkeer je toch liever dicht bij je woning.”

In het gesprek met Wim Runderkamp is afgesproken dat er nog burgerparticipatie zal volgen, voordat het Egbert Snijderplein wordt heringericht.  “We willen er ook graag via een dialoog uitkomen. Ook onder de politieke partijen is men geschrokken dat dit voorstel zonder inspraak is genomen.”

Wat volgens de buurtbewoners ook meespeelt is dat volgend jaar vanuit de Metropool Regio Amsterdam gekeken gaat worden hoe onder meer busstation Edam anders ingericht moet worden. Mede door de opkomst van elektrische bussen.  “In dat kader  zouden er ook meer P + R plaatsen moeten komen. We hopen dat daar nu al op ingespeeld wordt, voordat je onomkeerbare keuzes maakt.”
Belanghebbenden die vragen hebben of op de hoogte willen blijven, kunnen contact zoeken via info.esnijderplein@gmail.com 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook