Parkeerlocaties Egbert Snijderplein in Edam wisselgeld voor gemeente?

Parkeerlocaties Egbert Snijderplein in Edam wisselgeld voor gemeente?

In januari  van dit jaar vernamen omwonenden van het Egbert Snijderplein in de Stadskrant dat er een besluit was genomen door de gemeente tot het opheffen van 24 parkeerplaatsen op het Egbert Snijderplein. Op de locatie waar de grootste parkeerdruk wordt gemeten in Edam. Ten behoeve van 5 toeristenbussen nota bene.

Februari 2020  hebben woordvoerders van de werkgroep Omwonenden van het Egbert Snijderplein, vragen gesteld over dit besluit. Onder andere over de verkeersveiligheid van dit plan, de enorme parkeerdruk in de wijk en het feit dat omwonenden- die dagelijks gebruik maken van het terrein- niet betrokken waren bij dit besluit. In maart hebben de woordvoerders met wethouder Runderkamp gesproken. Met een toezegging van de wethouder aan ons voor een gesprek met Veilig Verkeer Nederland (VVN), heeft de VVN een schouw gedaan op diverse locaties om deze bussen te plaatsen.

De wethouder zou met VVN in gesprek gaan én de werkgroep zou eind juli weer uitgenodigd worden voor een gesprek. VVN heeft inmiddels het Egbert Snijderplein als onveiligste locatie bestempeld om toeristenbussen te plaatsen. De wethouder heeft echter een gesprek met VVN afgehouden.

Inmiddels is het oktober en heeft de werkgroep nog steeds niets vernomen. Omwonenden zijn in ieder geval nergens bij betrokken. Schetst onze verbazing toen wij deze week vernamen (overigens niet van de wethouder) dat de touringcars niet langer geplaatst worden op het Egbert Snijderplein, maar dat het terrein plaats moet bieden aan een prefab remisegebouw en drie brandweerwagens gedurende 10 tot 15 jaar. Is de noodzaak van de plaatsing van de touringcars niet meer aan de orde, of is er alsnog een andere locatie gevonden?

De omwonenden voelen zich nu in het hemd gezet na maanden wachten, want ook nu worden zij voor een voldongen feit gesteld, zonder participatie van de buurt. De beslissing tot plaatsing van de brandweer is namelijk voorbehouden aan het College zonder instemming van de gemeenteraad.

Wij maken ons zorgen omdat de panden nabij het Egbert Snijderplein  mogelijk schade kunnen ondervinden door het zware verkeer. Ook zijn er nog steeds zorgen over de verkeersveiligheid én zorgt het voor vervuiling van het aangezicht van het historisch centrum. Daarbij verdwijnen de 24 parkeerplaatsen van de omwonenden en ook de lokale middenstand (restaurant/hotel/afhaal/dierenarts). En dit gaat voor de omwonende niet om de parkeerplaats van de eventuele tweede auto (zoals ten onrechte wel eens gedacht wordt), maar -vanwege de parkeerdruk in de omliggende straten- om de eerste auto van de omwonenden. Omdat het in de eigen straat vaak al onmogelijk is

Het alternatief is een onverlicht en onbeveiligd weiland aan de Singelweg. Te ver weg en niet geschikt voor ouders met buggy’s, maxi cosi’s en hun boodschappen, of slecht ter been zijnde inwoners. Extra wrang als we in ogenschouw nemen wat er vorig jaar in Volendam is gebeurd. Daar trok de wethouder in Volendam niet een 1e maar een 2e ontheffing in voor buurtbewoners om deze na een zeer ontstemde bevolking weer terug te geven. Inwoners van Edam willen ook nabij hun huis hun eerste auto kunnen parkeren, dat lukt nu vaak al niet eens. Dat lukt helemaal niet meer als ook nog eens deze 24 plaatsen worden ingetrokken.

Wij vragen voor onze éérste auto om een parkeerplaats per huishouden, in de buurt van onze woning op een redelijk afstand. Dat lukt al vaak niet, helemaal niet als er nog eens 24 plaatsen worden verwijderd! Zou hier niet de uitdrukking op moeten gaan: gelijke monniken, gelijke kappen?

Deze 5 oktober is een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente met het verzoek om deze besluiten te herzien en de raad op te roepen tot behoud van deze 24 parkeerplaatsen. We hopen dat de gemeente zich hierover wil beraden: Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald! De parkeerplaatsen op het Egbert Snijderplein zijn geen wisselgeld om problemen elders in de Gemeente op te lossen; het Egbert Snijderplein als parkeerterrein is noodzaak voor de omwonenden en lokale middenstand.
Omwonenden Egbert Snijderplein


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook