Nieuws


Beeldkwaliteitsplan Zeevang

Dit rapport is onlangs gepresenteerd aan de gemeenteraad van Zeevang. Het geeft aan dat er in de Zeevang een aantal mogelijke bouwlocaties zijn voor bufferwoningen.

Lees verder


Wereldgebedsdag

Op vrijdag 5 Maart 2010 wordt in de Doopsgezinde kerk aan Kaasmarkt te Edam ‘Wereldgebedsdag’ gehouden. Thema ‘Alles wat adem heeft’.

Lees verder


Viskiosk Marinapark

Aan de heer Van Westen is toestemming verleend om in het Marinapark te Volendam een viskiosk te starten.

Lees verder


Hogere kermisopbrengst 2010

De verwachting was dat € 155.000,- zou worden opgehaald, maar er is nu al een bedrag van € 167.539,- binnen gekomen op de gemeentelijke rekening.

Lees verder


Nieuwe WZW adviseur in Edam-Volendam

Snds 1 februari is een nieuwe adviseur Wonen, Zorg en Welzijn aangesteld in de gemeente Edam-Volendam. Zij volgt hiermee mevrouw Liesbeth Voorrips op. De nieuwe WZW adviseur werkt vanuit de Meerwijk Bibliotheek aan de Dijkgraaf Poschlaan 8, Edam.

Lees verder


De verbouwing van Kleine Kerkstraat 16

De verbouwing van Kleine Kerkstraat 16
Deze keer vertelt aannemer Frank Braak uit de Beemster over de enorme verbouwing onder de Speeltoren. ‘Het gaat hier om een hele ingreep. Zelfs de gemeente vroeg of het niet beter was om het pand gewoon neer te halen.’

Lees verder


Palingsoap uitbreiden naar Edam zegt Piet Reijers

Palingsoap uitbreiden naar Edam  zegt Piet Reijers

Verkiezingsdebat mat met hier en daar een nieuwtje

 
Zo’n 125 mensen waren afgekomen op het verkiezingsdebat georganiseerd  door de Industrie en Bedrijven Groep Edam-Volendam die deze keer ook  de Horeca Edam en Volendam en de  ondernemersverenigingen uit beide kommen in de organisatie had betrokken.

Lees verder


Vaar-wel Uitwarende sluizen! Deel 4.

Eind jaren zestig was ons water nog zeer verontreinigd!
In de jaren zestig werd als gevolg van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater het Hoog Heemraadschap naast het bestaande peilbeheer. Ook belast met de zorg voor de waterkwaliteit.

Lees verder


VVD groeit in poll Stadskrant

Het aantal deelnemers aan de 2e Stadskrant poll is licht gegroeid. Op moment van sluiting (afgelopen woensdag) hadden 149 mensen de poll ingevuld. Opvallend verschil met de eerste meting is dat de VVD nog populairder is geworden. Maar liefst 36% van de deelnemers gaf zijn of haar stem aan de liberalen.

Lees verder


Gemeente verkoopt grond aan het Oorgat

Gemeente verkoopt grond aan het Oorgat

De kogel is door de kerk. Het braakliggend stuk grond waar nog niet zolang geleden een mogelijke Noordelijke Ontsluitingsweg was ingetekend gaat volgens wethouders Marisa Kes (Ruimtelijke Ordening) en Emile Karregat (Financiën/Grondzaken) op korte termijn in de verkoop.

Lees verder


De verkiezingen met Piet Reijers (RDZ)

De verkiezingen met Piet Reijers (RDZ)

Waar staat uw partij voor?
Voor een gemeente waarin niet vanuit een ivoren toren beleid en besluitvorming plaats hebben, maar een waarin ruimte is voor samenspraak met burgers en bedrijven.

Lees verder


Fort Edam zoekt voorwerpen in bruikleen

Edam-Volendam 65 jaar bevrijd!
Fort bij Edam organiseert in mei dit jaar een kleine tentoonstelling rond het thema Edam-Volendam 65 jaar geleden bevrijd.

Lees verder


DJ battle in de Prinsenbar

Op vrijdag 26 februari zal er voor de tweede keer een DJ contest plaatsvinden waarbij er deze keer een brug zal worden geslagen tussen de muziekstromingen Reggae en Hip hop.

Lees verder


Verkeersregeling toeristisch centrum Volendam

Op 14 december heeft de gemeenteraad ingestemd met de aangepaste beleidsnotitie “Bereikbaarheid en parkeren toeristisch centrum Volendam”.

Lees verder


Computerclub Edam-Volendam

Zondag 7 maarthoudt computerclub Edam-Volendam weer een bijeenkomst in de Burgwall Achterhaven 89, Edam.

Deze computerdag zal weer een aantal leden voor u klaar staan om antwoord te geven op uw vragen. En om uitleg te geven bij problemen waar u tegenaan loopt tijdens het computeren.

Lees verder


De verkiezingen met Marisa Kes (VD80)

De verkiezingen met Marisa Kes (VD80)

Waar staat uw partij voor?
Mijn partij staat voor weloverwogen besluitvorming, rechtvaardigheid, het durven maken van keuzes en openheid.
Uw partij in het college; wat is hiervan de meerwaarde voor onze gemeenschap?

Lees verder


overeenkomst voor herontwikkeling Korsnäs terrein

overeenkomst voor herontwikkeling Korsnäs terrein

Op dinsdag 16 februari vond in het Stadskantoor de ondertekening plaats van de overeenkomst voor de herontwikkeling van het voormalige Korsnäs terrein.

Lees verder


Edam-Volendam moet ingrijpende keuzes toekomstig parkeren

Er bestaan redelijk wat verschillen tussen Volendam en Edam als het gaat om de parkeerdruk. In aanloop naar een nieuwe parkeernota (de laatste stamt uit 1995) heeft onderzoeksbureau Goudappel Coffeng een uitgebreide voorzet gegeven op nieuw beleid en de praktische uitvoering daarvan.

Lees verder


Centrum voor Jeugd en gezin geopend

Centrum voor Jeugd en gezin geopend

Een breed platform van maatschappelijke instellingen heeft er voor gezorgd dat afgelopen maandag het Centrum voor Jeugd en Gezin is geopend.

Lees verder


Algemene ledenvergadering en lezing Nut Edam

Op dinsdag 23 februari 2010 houdt ’t Nut Edam een Algemene Ledenvergadering om 19.30 uur in de Burghwall, Achterhaven 89 in Edam. Op de agenda staan onder meer: financieel verslag over 2009, verslag kascommissie, en begroting voor 2010.

Lees verder


10 jaar Matth­äus Passion in Grote Kerk van Edam:

in het voetspoor van ‘n oude traditie

Alweer voor de 10e maal achtereen zal op 2 april de Matthäus Passion van Johann Seb. Bach in Edam worden uitgevoerd.

Lees verder


De verkiezingen met Gina Kroon (CDA)

De verkiezingen met Gina Kroon (CDA)

Waar staat uw partij voor?
Wij staan voor:
de komende generatie op een goede manier volwassen laten worden (jeugdbeleid, alcoholontmoediging en drugsbestrijding);
tevreden oud worden in eigen veilige omgeving (ouderenzorg/woningen, aanpak asociaal gedrag en criminaliteit);
gezondheid en sociale samenhang bevorderen (sport en sportaccommodaties);
betaalbare woningen voor jong en oud (o.a. in de Broekgouw).

Lees verder


Gemeente-Belangen stopt nu echt!

Veel inwoners van Edam-Volendam hebben begrip voor de motieven om met ingang van 3 maart 2010 te stoppen met de politieke partij Gemeente-Belangen Edam-Volendam. Het is geen gemakkelijke beslissing geweest en voor onze fractieleden zal het wennen zijn om geen invloed meer te hebben op het bestuur van onze gemeente.

Lees verder


Dinsdagmiddag ‘lekker schilderen’ in De Singel

Vanaf dinsdagmiddag 6 april 2010 zal in de Singel ‘lekker geschilderd’ gaan worden. Geen schildercursus om eindeloos een stilleven mooi te reproduceren, maar ontdekken wat expressief schilderen je te bieden heeft.

Lees verder


Politiek Café Harmonie belooft levendigheid

De Harmonie is druk bezig met de voorbereiding van het Politieke café op zondag 28 februari (aanvang 13.00 uur) . Uitbater Siem Kees Slegt heeft, om zelf aan de discussie mee te kunnen doen, in Christiaan Warger een deskundig en onafhankelijk gespreksleider gevonden.  

Lees verder


Cursussen over Opvoeden in Purmerend

De GGD Zaanstreek-Waterland organiseert in maart 2 cursussen voor ouders over opvoeden in Purmerend. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Lees verder


Kandidaten voor Kikkerspeld

Zoals ieder jaar wordt ook in 2010 in Middelie iemand die zich voor het dorp en/of de dorpsgemeenschap verdienstelijk heeft gemaakt, in het zonnetje gezet.

Lees verder


De Lokale Omroep en de verkiezingen

De Lokale Omroep en de verkiezingen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart zal LOVE-Radio twee belangrijke politieke debatten gaan uitzenden. Aanstaande maandagavond zal de LOVE het politieke debat georganiseerd door de IBEV rechtstreeks uitzenden en zondag 28 februari kunt u luisteren naar het politiek café dat gaat plaatsvinden in de Harmonie in Edam.

Lees verder


Ingrijpende keuzes maken bij toekomstig parkeren

Ingrijpende keuzes maken bij toekomstig parkeren

Er bestaan redelijk wat verschillen tussen Volendam en Edam als het gaat om de parkeerdruk. In aanloop naar een nieuwe parkeernota (de laatste stamt uit 1995) heeft onderzoeksbureau Goudappel Coffeng een uitgebreide voorzet gegeven op nieuw beleid en de praktische uitvoering daarvan.

Lees verder


Verkeer! Was er nieuws?

Tijdens de Raadsplein vergadering van 11 februari werd de Concept Verkeersnota gepresenteerd. Een herijking werd het genoemd.

Ik wil niet eens weten wat dit concept gekost heeft; weinig zal het niet zijn.

Lees verder

BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook