Nieuws


Dit jaar geen Boeken- en Verzamelaarsmarkt

Dit jaar geen Boeken- en Verzamelaarsmarkt

De voor zaterdag 8 mei geplande Boeken- en Verzamelaarsmarkt is bij gebrek aan voldoende standhouders en gewenste kwaliteit komen te vervallen.  Belangrijkste reden is de gewijzigde datum waardoor het moeilijk bleek de vaste antiquariaten naar Edam te halen.

Lees verder


Votown Allstars in concert op 16 mei in Volendam

Na het succesvolle concert dat Jan Smit, Nick & Simon en 3JS als de Votown Allstars gaven ter ere van hun sponsorschap van FC Volendam, volgt er zondag 16 mei 2010 wederom een Votown Allstars concert.

Lees verder


Meezingen met Zang Edam?

Meezingen met Zang Edam?

Zang Edam heeft een succesvol jaar achter de rug. Het honderdvijfentwintigjarig bestaan is gevierd met een Highlights Concert en in het najaar volgde een zeer geslaagde uitvoering van de Jahreszeiten van Haydn. Voor dit jaar staan twee concerten op het programma.

Lees verder


Paaseieren Markt Volendam (Katwoude)

Paaseieren Markt Volendam (Katwoude)

In de 6 weken voor Pasen worden er in Nederland op diverse plaatsen Paas eiermarkten georganiseerd. In 2010, vijf weken voor Pasen, wordt voor de eerste keer een Paaseierenmarkt in Volendam gehouden. In de sfeervolle zalen van, van de Valk hotel Volendam Wagenweg 1 1145PW Katwoude zullen ruim 50 ei-kunstenaars uit Nederland, België, Frankrijk, Rusland en Duitsland hun mooiste werken tonen aan het publiek.

Lees verder


d'Ye speelt Minoes

d'Ye speelt Minoes

Binnenkort speelt d'Ye vier keer voor de kinderen het toneelstuk 'Minoes', naar het boek van Annie M.G. Schmidt.

Lees verder


Ons Pogen speelt: De levensloop

Ons Pogen speelt: De levensloop

Na vier maanden lachen, gieren en brullen komt het einde van de repetities voor De Levensloop, het nieuwe Volendammer stuk van Gré Hoogland en Thom van der Woude, voor de spelers van Ons Pogen snel naderbij. Het toneelgezelschap neemt deze week afscheid van een fantastische periode waarin op kunstzinnige wijze vorm werd gegeven aan de geschreven tekst. Een tekst is namelijk nog geen toneelstuk.

Lees verder


Opbrengst collecte

De collecte ten behoeve van de Hersenstichting heeft in Edam een bedrag van € 1967,- opgeleverd.

Lees verder


Vergadering Dorpsraad

De aankomende vergadering van de Dorpsraad Middelie is op dinsdag 23 februari in de Doopsgezinde Kerk in Middelie. Aanvang 20.00.

Lees verder


Beeldkwaliteitsplan Zeevang

Dit rapport is onlangs gepresenteerd aan de gemeenteraad van Zeevang. Het geeft aan dat er in de Zeevang een aantal mogelijke bouwlocaties zijn voor bufferwoningen.

Lees verder


Wereldgebedsdag

Op vrijdag 5 Maart 2010 wordt in de Doopsgezinde kerk aan Kaasmarkt te Edam ‘Wereldgebedsdag’ gehouden. Thema ‘Alles wat adem heeft’.

Lees verder


Viskiosk Marinapark

Aan de heer Van Westen is toestemming verleend om in het Marinapark te Volendam een viskiosk te starten.

Lees verder


Hogere kermisopbrengst 2010

De verwachting was dat € 155.000,- zou worden opgehaald, maar er is nu al een bedrag van € 167.539,- binnen gekomen op de gemeentelijke rekening.

Lees verder


Nieuwe WZW adviseur in Edam-Volendam

Snds 1 februari is een nieuwe adviseur Wonen, Zorg en Welzijn aangesteld in de gemeente Edam-Volendam. Zij volgt hiermee mevrouw Liesbeth Voorrips op. De nieuwe WZW adviseur werkt vanuit de Meerwijk Bibliotheek aan de Dijkgraaf Poschlaan 8, Edam.

Lees verder


De verbouwing van Kleine Kerkstraat 16

De verbouwing van Kleine Kerkstraat 16
Deze keer vertelt aannemer Frank Braak uit de Beemster over de enorme verbouwing onder de Speeltoren. ‘Het gaat hier om een hele ingreep. Zelfs de gemeente vroeg of het niet beter was om het pand gewoon neer te halen.’

Lees verder


Palingsoap uitbreiden naar Edam zegt Piet Reijers

Palingsoap uitbreiden naar Edam  zegt Piet Reijers

Verkiezingsdebat mat met hier en daar een nieuwtje

 
Zo’n 125 mensen waren afgekomen op het verkiezingsdebat georganiseerd  door de Industrie en Bedrijven Groep Edam-Volendam die deze keer ook  de Horeca Edam en Volendam en de  ondernemersverenigingen uit beide kommen in de organisatie had betrokken.

Lees verder


Vaar-wel Uitwarende sluizen! Deel 4.

Eind jaren zestig was ons water nog zeer verontreinigd!
In de jaren zestig werd als gevolg van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater het Hoog Heemraadschap naast het bestaande peilbeheer. Ook belast met de zorg voor de waterkwaliteit.

Lees verder


VVD groeit in poll Stadskrant

Het aantal deelnemers aan de 2e Stadskrant poll is licht gegroeid. Op moment van sluiting (afgelopen woensdag) hadden 149 mensen de poll ingevuld. Opvallend verschil met de eerste meting is dat de VVD nog populairder is geworden. Maar liefst 36% van de deelnemers gaf zijn of haar stem aan de liberalen.

Lees verder


Gemeente verkoopt grond aan het Oorgat

Gemeente verkoopt grond aan het Oorgat

De kogel is door de kerk. Het braakliggend stuk grond waar nog niet zolang geleden een mogelijke Noordelijke Ontsluitingsweg was ingetekend gaat volgens wethouders Marisa Kes (Ruimtelijke Ordening) en Emile Karregat (Financiën/Grondzaken) op korte termijn in de verkoop.

Lees verder


De verkiezingen met Piet Reijers (RDZ)

De verkiezingen met Piet Reijers (RDZ)

Waar staat uw partij voor?
Voor een gemeente waarin niet vanuit een ivoren toren beleid en besluitvorming plaats hebben, maar een waarin ruimte is voor samenspraak met burgers en bedrijven.

Lees verder


Fort Edam zoekt voorwerpen in bruikleen

Edam-Volendam 65 jaar bevrijd!
Fort bij Edam organiseert in mei dit jaar een kleine tentoonstelling rond het thema Edam-Volendam 65 jaar geleden bevrijd.

Lees verder


DJ battle in de Prinsenbar

Op vrijdag 26 februari zal er voor de tweede keer een DJ contest plaatsvinden waarbij er deze keer een brug zal worden geslagen tussen de muziekstromingen Reggae en Hip hop.

Lees verder


Verkeersregeling toeristisch centrum Volendam

Op 14 december heeft de gemeenteraad ingestemd met de aangepaste beleidsnotitie “Bereikbaarheid en parkeren toeristisch centrum Volendam”.

Lees verder


Computerclub Edam-Volendam

Zondag 7 maarthoudt computerclub Edam-Volendam weer een bijeenkomst in de Burgwall Achterhaven 89, Edam.

Deze computerdag zal weer een aantal leden voor u klaar staan om antwoord te geven op uw vragen. En om uitleg te geven bij problemen waar u tegenaan loopt tijdens het computeren.

Lees verder


De verkiezingen met Marisa Kes (VD80)

De verkiezingen met Marisa Kes (VD80)

Waar staat uw partij voor?
Mijn partij staat voor weloverwogen besluitvorming, rechtvaardigheid, het durven maken van keuzes en openheid.
Uw partij in het college; wat is hiervan de meerwaarde voor onze gemeenschap?

Lees verder


overeenkomst voor herontwikkeling Korsnäs terrein

overeenkomst voor herontwikkeling Korsnäs terrein

Op dinsdag 16 februari vond in het Stadskantoor de ondertekening plaats van de overeenkomst voor de herontwikkeling van het voormalige Korsnäs terrein.

Lees verder


Edam-Volendam moet ingrijpende keuzes toekomstig parkeren

Er bestaan redelijk wat verschillen tussen Volendam en Edam als het gaat om de parkeerdruk. In aanloop naar een nieuwe parkeernota (de laatste stamt uit 1995) heeft onderzoeksbureau Goudappel Coffeng een uitgebreide voorzet gegeven op nieuw beleid en de praktische uitvoering daarvan.

Lees verder


Centrum voor Jeugd en gezin geopend

Centrum voor Jeugd en gezin geopend

Een breed platform van maatschappelijke instellingen heeft er voor gezorgd dat afgelopen maandag het Centrum voor Jeugd en Gezin is geopend.

Lees verder


Algemene ledenvergadering en lezing Nut Edam

Op dinsdag 23 februari 2010 houdt ’t Nut Edam een Algemene Ledenvergadering om 19.30 uur in de Burghwall, Achterhaven 89 in Edam. Op de agenda staan onder meer: financieel verslag over 2009, verslag kascommissie, en begroting voor 2010.

Lees verder


10 jaar Matth­äus Passion in Grote Kerk van Edam:

in het voetspoor van ‘n oude traditie

Alweer voor de 10e maal achtereen zal op 2 april de Matthäus Passion van Johann Seb. Bach in Edam worden uitgevoerd.

Lees verder


De verkiezingen met Gina Kroon (CDA)

De verkiezingen met Gina Kroon (CDA)

Waar staat uw partij voor?
Wij staan voor:
de komende generatie op een goede manier volwassen laten worden (jeugdbeleid, alcoholontmoediging en drugsbestrijding);
tevreden oud worden in eigen veilige omgeving (ouderenzorg/woningen, aanpak asociaal gedrag en criminaliteit);
gezondheid en sociale samenhang bevorderen (sport en sportaccommodaties);
betaalbare woningen voor jong en oud (o.a. in de Broekgouw).

Lees verder

BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook