Nieuws


Kandidaten voor Kikkerspeld

Zoals ieder jaar wordt ook in 2010 in Middelie iemand die zich voor het dorp en/of de dorpsgemeenschap verdienstelijk heeft gemaakt, in het zonnetje gezet.

Lees verder


De Lokale Omroep en de verkiezingen

De Lokale Omroep en de verkiezingen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart zal LOVE-Radio twee belangrijke politieke debatten gaan uitzenden. Aanstaande maandagavond zal de LOVE het politieke debat georganiseerd door de IBEV rechtstreeks uitzenden en zondag 28 februari kunt u luisteren naar het politiek café dat gaat plaatsvinden in de Harmonie in Edam.

Lees verder


Ingrijpende keuzes maken bij toekomstig parkeren

Ingrijpende keuzes maken bij toekomstig parkeren

Er bestaan redelijk wat verschillen tussen Volendam en Edam als het gaat om de parkeerdruk. In aanloop naar een nieuwe parkeernota (de laatste stamt uit 1995) heeft onderzoeksbureau Goudappel Coffeng een uitgebreide voorzet gegeven op nieuw beleid en de praktische uitvoering daarvan.

Lees verder


Verkeer! Was er nieuws?

Tijdens de Raadsplein vergadering van 11 februari werd de Concept Verkeersnota gepresenteerd. Een herijking werd het genoemd.

Ik wil niet eens weten wat dit concept gekost heeft; weinig zal het niet zijn.

Lees verder


De verkiezingen met Dorus Luyckx (PvdA)

De verkiezingen met Dorus Luyckx (PvdA)

Waar staat uw partij voor?

De PvdA streeft naar een sociale samenleving – lokaal, nationaal, mondiaal - waarin iedereen een plek heeft en waaraan iedereen een positieve bijdrage levert. Lokaal wil de Partij van de Arbeid zich vooral richten op het verplaatsen van het Stadskantoor naar de Schepenmakersdijk. Uiteraard met het behoud van een loketfunctie in Volendam. Het oplossen van de parkeerproblemen in de beide kommen is voor ons een belangrijk issue. Het behouden van een open IJsselmeer eveneens. Tevens willen wij ons inzetten voor een snelle renovatie van de Meermin, het St. Nicolaashof en de Gouwzee.

Lees verder


IBEV-Debat 25 & 26 februari op LOVE-TV

IBEV-Debat 25 & 26 februari op LOVE-TV

De televisieregistratie van het IBEV-Debat, georganiseerd op 15 februari j.l. in de AMVO, zal op donderdag 25 en vrijdag 26 februari worden uitgezonden op LOVE-TV.

Lees verder


Verkeersregeling Dijk Volendam getekend

Op 14 december jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de aangepaste beleidsnotitie “Bereikbaarheid en parkeren toeristisch centrum Volendam”.

Lees verder


Sloop Expo tribune

Deegen heeft de sloop gekregen van de historische Expo tribune van het FC Volendam stadion, dit laatste stuk historie moet plaats maken voor een moderne nieuwe tribune.

Lees verder


De Lokale Omroep en de verkiezingen

De Lokale Omroep en de verkiezingen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart zal LOVE-Radio twee belangrijke politieke debatten gaan uitzenden. Aanstaande maandagavond zal de LOVE het politieke debat georganiseerd door de IBEV rechtstreeks uitzenden en zondag 28 februari kunt u luisteren naar het politiek café dat gaat plaatsvinden in de Harmonie in Edam.

Lees verder


Melden van kampioenen

Ieder jaar huldigt het gemeentebestuur degenen die in hun tak van sport Nederlands kampioen zijn geworden. Om er zeker van te zijn dat er niemand over het hoofd wordt gezien vraagt de gemeente haar dit voortaan via een aanmeldingsformulier sportkampioen op de gemeentelijke website te melden.

Lees verder


Vomar supermarkt in De Broeckgouw

Vomar supermarkt in De Broeckgouw

De gemeente Edam-Volendam zal in 2012 kunnen beschikken over een grote, moderne full-service supermarkt van Vomar in De Broeckgouw. Gelijk met de supermarkt worden 50 koopappartementen, 1000 m² maatschappelijke voorzieningen en een parkeergarage met 150 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Lees verder


Kerkepad Edam

Sinds het moment dat vijf van de zes appartementen in de voormalige Coornhertschool zijn bewoond (afgelopen najaar) is Edam weer een straatje rijker.

Lees verder


Woningbouwproject Baandervesting

Er komt op korte termijn beweging in het woningbouwproject op het voormalige Korsnas-terrein in Edam.

Lees verder


Ron Porsius maakt jurk van medicijnenstrips

Ron Porsius maakt jurk van medicijnenstrips

Vorig jaar werd ze tweede en ontving ze de publieksprijs. Edamse Ron Porsius, tijdens de stadsfeesten een van de animators om Edam in middeleeuwse kledij te krijgen, is een creatief ontwerpster.

Lees verder


Lezing over gallen

IVN-Waterland organiseert 15 februari een lezing over gallen. Gallendeskundige Jojanneke Bijkerk kan u alles vertellen over het fascinerende fenomeen gallen.

Lees verder


Lezing over genealogie

Het leven van uw voorouders

U heeft zich waarschijnlijk wel eens afgevraagd: wie waren uw voorouders? Hoe leefden ze en wat deden ze voor de kost? Zijn mensen met dezelfde achternaam soms familie van u?

Lees verder


Fort Edam zoekt vrijwilligers

Fort Edam zoekt vrijwilligers

De Stichting Fort bij Edam is op zoek naar enthousiaste gidsen voor rondleidingen in en rond dit fort, mooi gelegen aan het IJsselmeer.

Lees verder


De Leuke Keuken gaat tijdelijk verhuizen

Per 13 maart 2010 zal de Leuke Keuken voor de periode van een half jaar verhuizen als gevolg van een ingrijpende verbouwing van de huidige winkel.

Lees verder


Contouren Oosterpoort in wegdek Oorgat

Contouren Oosterpoort in wegdek Oorgat

Onlangs is door de gemeente de bestrating op het kruispunt Kettingbrug, Voorhaven en Oorgat vernieuwd. Op voorstel van de Vereniging Oud Edam zijn in deze bestrating de contouren van de Oosterpoort aangebracht. Dit voorstel was indertijd gedaan op initiatief van een bestuurslid van Oud Edam wijlen Luuk Hovenkamp.

Lees verder


EnquĂȘte deel 2 De Stadskrant gemeenteraadsverkiezingen 2010

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 wil De Stadskrant graag weten hoe hoe de inwoners over diverse onderwerpen denken. Hier de tweede vragenlijst in een serie van drie! 

Lees verderKookclub Damplein

Wij zijn een kookclub in Edam en hebben weer plaats voor enkele nieuwe mensen.

Wij koken eenmaal per maand onder leiding van top(hobby)kok Jaap Hollenberg een vier gangen diner.

Lees verder


Zitplaatsen Volgertocht

Er wordt alsnog afgezien van het aanbrengen van zitplaatsen langs de Volgertocht, de rechte vaart de Broeckgouw doorsnijdt.
Bestond eerst het plan om binnen de contouren van de vaart enkele zitplaatsen te realiseren, nader onderzoek wijst uit dat dit onder meer de doorstromingscapaciteit in de weg gaat zitten.

Lees verder


Opknappen Singelwijk Edam

Wooncompagnie is met een grootschalige inhaalslag bezig in de Edamse Singelwijk.

Lees verder


Kookworkshops Volendam

Een verzoek van een Volendamse inwoner om op het industrieterrein aan de Parallelweg kookworkshops te starten wordt door de gemeente positief benaderd.

Lees verder


Noodlokaal de Trimaran

Oecumenische basisschool De Trimaran krijgt tijdelijke een extra (nood)lokaal.

Lees verder


Anonieme gift voor opknappen Van Wallendalplein

Via de gemeente is een gift binnengekomen voor het extra verfraaien van het Jan van Wallendalplein. De gemeente heeft inmiddels met de buurtvereniging gekeken hoe hier invulling aan kan worden gegeven.

Lees verder


Lezing Edamse Salon

Op 4 februari vindt de eerste lezing in het nieuwe jaar plaats van de Edamse Salon. Ben Visser vertelt op deze avond over zijn favoriete schilder Velazquez.

Lees verder


Jaarvergadering KVG

Hierbij nodigt het KVG Edam haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 27 januari 2010 in de Burghwall.

Lees verder


Videohal in Marinapark

Er bestaan bij de gemeente geen bezwaren tegen het plan om in het Marinapark een videohal te beginnen. De gemeente benadrukt wel dat hier geen gokelementen worden toegestaan.

Lees verder

BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook