Oude kommen Edam en Volendam later bereikbaar bij gezamenlijke kazerne De Deimpt

Oude kommen Edam en Volendam later bereikbaar bij gezamenlijke kazerne De Deimpt

Veiligheidsregio wil inzetten op meer preventie

Als gevolg van de brand in de Hoogstraat en de daarop volgende discussie om dit stukje Edam op te waarderen, wordt sinds anderhalf jaar gezocht naar een nieuwe locatie voor de Edamse brandweer. Het gemeenbestuur heeft begin dit jaar de Veiligheidsregio gevraagd om uit te zoeken of het politiebureau in Volendam een optie is. Al dan niet samen met de post Volendam. Het politiebureau komt binnenkort vrij. Met iets opgerekte tijden is dat goed mogelijk, blijkt. Al komen kwetsbare wijken juist wat langer ‘in het rood te staan’.

De gemeenteraad werd afgelopen donderdag geïnformeerd over de herhuisvestingsplannen voor de brandweer. Frank Kuntz, afdelingshoofd incidentenbestrijding Zaanstreek-Waterland gaf aan dat er een vijftal opties zijn uitgewerkt, waarbij gekeken is naar de meld- opkomst- en uitrijtijden, het vrijwilligersbeleid, de interne regelgeving en de gevolgen voor de woonwijken in Edam-Volendam.

Op dit moment vallen bepaalde wijken overdag, ’s avonds ’s nachts en in het weekend al buiten de huidige normen (18 minuten). Al is het percentage (76%) regionaal gezien goed.

De opties die zijn uitgewerkt bestaan onder meer uit het idee om de post Edam naar De Deimpt te verplaatsen. Of om samen te gaan met de post Volendam op die locatie. Een andere optie is samengaan met een extra stalling aan bijvoorbeeld de Lokkemientjeweg in Edam. Of samengaan met een extra stalling aan de Julianaweg in Volendam. Alle opties hebben voor- en nadelen voor bepaalde wijken, blijkt. Ook met de iets opgerekte normtijden.

Woningen gebouwd tussen 1945-1975 (of ouder) vormen het grootste risico. De veiligheid neemt vooral toe bij woningen gebouwd na 1992. Het landelijke project ‘Rembrand’ gaat de focus meer leggen op preventie. Rookmelders en brandwerende maatregelen kunnen een hoop ellende voorkomen en zorgen voor ‘meer tijd’. 
Gevolg hiervan is dat in de toekomst de aandacht verschuift van objectgerichte opkomsttijden naar  gebiedsgerichte opkomst. “Al zullen bepaalde objecten zoals woningen boven winkels en publieksruimtes als bijvoorbeeld een ziekenhuis altijd de specifieke aandacht behouden.”

Als het om Edam gaat zijn er op basis van de laatste vijf jaar gemiddeld negen zorgincidenten per jaar geweest. De Veiligheidsregio denkt dat op basis van een nieuwe gezamenlijke post en extra preventiemaatregelen de situatie ook in de toekomst (vanuit De Deimpt) beheersbaar blijft.

Kuntz benadrukte dat de betrokkenheid van de Edamse vrijwilligers zeer groot en dus belangrijk is. Maar een meerderheid ziet een verhuizing naar De Deimpt juist geheel niet zitten.

Door veranderende wet- en regelgeving wordt steeds meer richting een professionele status gestuurd. Met name het verschil in financiële beloning tussen professionals en vrijwilligers voor het zelfde werk met dezelfde opleidingen is in strijd met Europese wetgeving. December moet meer duidelijkheid geven met als inzet het borgen van de rechtspositie van juist de vrijwilligers, sloot hij af.

Vanuit de raad kwamen er verschillende vragen. Erik Schokker (Lijst Kras) vroeg zich af of de opkomstpercentages voor Edam en Volendam losgekoppeld kunnen worden van de posten in Kwadijk en Oosthuizen. Juist daar is de opkomsttijd als gevolg van de kleinere schaal zeer hoog. Burgemeester Sievers zegde toe dit te laten onderzoeken. Ook vroeg hij zich af wat de status is van bedrijven op het industrieterrein die werken met brandgevaarlijke stoffen.

Hij miste bij alle berekeningen de essentiële vraag: wat gebeurt er als een substantieel deel van de Edamse vrijwilligers opstapt bij een verhuizing. ‘Wat zijn de alternatieven?”

Pim Bliek (PvdA) gaf aan een optie te missen. “Zoek uit of een centrale kazerne gecombineerd kan worden met een stalling in zowel Edam als Volendam.” Ook Dorethy van Raaij (VVD) had haar bedenkingen bij de voorliggende opties. “Hat gaat hier wel om levens!” Ze vroeg met opties te komen die recht doen aan de vrijwilligers. “Waarom niet geografisch kijken waar posten moeten komen zodat alles groen wordt!”

Het antwoord was niet erg bemoedigend. “Met twee posten en vrijwilligers, red je het ook niet”, was het antwoord van Frank Kuntz, die aangaf dat preventie weldegelijk positieve  invloed zal hebben.
Nico van Straalen (GroenLinks) vroeg zich af of geplande nieuwbouwwijken het probleem alleen maar groter zullen maken.

Ook Alfred de Jong (CDA) wil in berekeningen zien wat de gevolgen zijn voor twee posten in Edam en Volendam. “Wil je 100% groen zien dan moet je een hele grote zak geld meenemen. Het vroeg opsporen van brand (rookmelders) kan juist een grote rol spelen om het ergste te voorkomen”, was opnieuw het antwoord.

Angelique Bootsman benoemde het grote verschil tussen het beleid van de landelijke overheid en de manier waarop de raad en burgers kijken naar veiligheid. “Kunnen wij als raad bijsturen op wat de Veiligheidsregio ons aanbiedt?” Kuntz antwoordde dat het hier ging om Europese wet- en regelgeving.

Eigenlijk was alleen Loek Kras redelijk positief over de voornemens. “Met een stalling aan de Lokkemientjeweg maak je het weer een stuk groener.”

Burgemeester Sievers gaf aan dat keuzes gemaakt worden op basis van drie avonden. In november komt de aanschaf van het politiebureau aan de orde. In december wordt een besluit genomen over repressie en preventie.  “Alleen indien de landelijke besluitvorming over de relatie professionals/vrijwilligers in december niet duidelijk is, zal overwogen worden om de discussie uit te stellen.”

 
Oude kommen Edam en Volendam later bereikbaar bij gezamenlijke kazerne De Deimpt

Veiligheidsregio wil inzetten op meer preventie

Als gevolg van de brand in de Hoogstraat en de daarop volgende discussie om dit stukje Edam op te waarderen, wordt sinds anderhalf jaar gezocht naar een nieuwe locatie voor de Edamse brandweer. Het gemeenbestuur heeft begin dit jaar de Veiligheidsregio gevraagd om uit te zoeken of het politiebureau in Volendam een optie is. Al dan niet samen met de post Volendam. Het politiebureau komt binnenkort vrij. Met iets opgerekte tijden is dat goed mogelijk, blijkt. Al komen kwetsbare wijken juist wat langer ‘in het rood te staan’.

De gemeenteraad werd afgelopen donderdag geïnformeerd over de herhuisvestingsplannen voor de brandweer. Frank Kuntz, afdelingshoofd incidentenbestrijding Zaanstreek-Waterland gaf aan dat er een vijftal opties zijn uitgewerkt, waarbij gekeken is naar de meld- opkomst- en uitrijtijden, het vrijwilligersbeleid, de interne regelgeving en de gevolgen voor de woonwijken in Edam-Volendam.

Op dit moment vallen bepaalde wijken overdag, ’s avonds ’s nachts en in het weekend al buiten de huidige normen (18 minuten). Al is het percentage (76%) regionaal gezien goed.

De opties die zijn uitgewerkt bestaan onder meer uit het idee om de post Edam naar De Deimpt te verplaatsen. Of om samen te gaan met de post Volendam op die locatie. Een andere optie is samengaan met een extra stalling aan bijvoorbeeld de Lokkemientjeweg in Edam. Of samengaan met een extra stalling aan de Julianaweg in Volendam. Alle opties hebben voor- en nadelen voor bepaalde wijken, blijkt. Ook met de iets opgerekte normtijden.

Woningen gebouwd tussen 1945-1975 (of ouder) vormen het grootste risico. De veiligheid neemt vooral toe bij woningen gebouwd na 1992. Het landelijke project ‘Rembrand’ gaat de focus meer leggen op preventie. Rookmelders en brandwerende maatregelen kunnen een hoop ellende voorkomen en zorgen voor ‘meer tijd’. 
Gevolg hiervan is dat in de toekomst de aandacht verschuift van objectgerichte opkomsttijden naar  gebiedsgerichte opkomst. “Al zullen bepaalde objecten zoals woningen boven winkels en publieksruimtes als bijvoorbeeld een ziekenhuis altijd de specifieke aandacht behouden.”

Als het om Edam gaat zijn er op basis van de laatste vijf jaar gemiddeld negen zorgincidenten per jaar geweest. De Veiligheidsregio denkt dat op basis van een nieuwe gezamenlijke post en extra preventiemaatregelen de situatie ook in de toekomst (vanuit De Deimpt) beheersbaar blijft.

Kuntz benadrukte dat de betrokkenheid van de Edamse vrijwilligers zeer groot en dus belangrijk is. Maar een meerderheid ziet een verhuizing naar De Deimpt juist geheel niet zitten.

Door veranderende wet- en regelgeving wordt steeds meer richting een professionele status gestuurd. Met name het verschil in financiële beloning tussen professionals en vrijwilligers voor het zelfde werk met dezelfde opleidingen is in strijd met Europese wetgeving. December moet meer duidelijkheid geven met als inzet het borgen van de rechtspositie van juist de vrijwilligers, sloot hij af.

Vanuit de raad kwamen er verschillende vragen. Erik Schokker (Lijst Kras) vroeg zich af of de opkomstpercentages voor Edam en Volendam losgekoppeld kunnen worden van de posten in Kwadijk en Oosthuizen. Juist daar is de opkomsttijd als gevolg van de kleinere schaal zeer hoog. Burgemeester Sievers zegde toe dit te laten onderzoeken. Ook vroeg hij zich af wat de status is van bedrijven op het industrieterrein die werken met brandgevaarlijke stoffen.

Hij miste bij alle berekeningen de essentiële vraag: wat gebeurt er als een substantieel deel van de Edamse vrijwilligers opstapt bij een verhuizing. ‘Wat zijn de alternatieven?”

Pim Bliek (PvdA) gaf aan een optie te missen. “Zoek uit of een centrale kazerne gecombineerd kan worden met een stalling in zowel Edam als Volendam.” Ook Dorethy van Raaij (VVD) had haar bedenkingen bij de voorliggende opties. “Hat gaat hier wel om levens!” Ze vroeg met opties te komen die recht doen aan de vrijwilligers. “Waarom niet geografisch kijken waar posten moeten komen zodat alles groen wordt!”

Het antwoord was niet erg bemoedigend. “Met twee posten en vrijwilligers, red je het ook niet”, was het antwoord van Frank Kuntz, die aangaf dat preventie weldegelijk positieve  invloed zal hebben.
Nico van Straalen (GroenLinks) vroeg zich af of geplande nieuwbouwwijken het probleem alleen maar groter zullen maken.

Ook Alfred de Jong (CDA) wil in berekeningen zien wat de gevolgen zijn voor twee posten in Edam en Volendam. “Wil je 100% groen zien dan moet je een hele grote zak geld meenemen. Het vroeg opsporen van brand (rookmelders) kan juist een grote rol spelen om het ergste te voorkomen”, was opnieuw het antwoord.

Angelique Bootsman benoemde het grote verschil tussen het beleid van de landelijke overheid en de manier waarop de raad en burgers kijken naar veiligheid. “Kunnen wij als raad bijsturen op wat de Veiligheidsregio ons aanbiedt?” Kuntz antwoordde dat het hier ging om Europese wet- en regelgeving.

Eigenlijk was alleen Loek Kras redelijk positief over de voornemens. “Met een stalling aan de Lokkemientjeweg maak je het weer een stuk groener.”

Burgemeester Sievers gaf aan dat keuzes gemaakt worden op basis van drie avonden. In november komt de aanschaf van het politiebureau aan de orde. In december wordt een besluit genomen over repressie en preventie.  “Alleen indien de landelijke besluitvorming over de relatie professionals/vrijwilligers in december niet duidelijk is, zal overwogen worden om de discussie uit te stellen.”


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook