Oud Edam tegen busparkeerplaats en brandweerkazerne Egbert Snijderplein

Oud Edam meldt in een brief aan haar leden dat het er steeds meer op lijkt dat het Egbert Snijderplein de sluitpost dreigt te worden van diverse gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Een tijdelijke brandweerkazerne of parkeerplaatsen voor touringcars ziet de historische vereniging niet zitten.

`Vereniging Oud Edam heeft een aantal wezenlijke aandachtspunten: kwaliteitsbewaking van de openbare ruimte, het handhaven en versterken van de stadsstructuur, het ritme van de stad, en, in zijn geheel – de vesting: een rijksmonument, rondom het van rijkswege beschermde stadsgezicht.
De vesting? Het rijks-beschermde stadsgezicht? Het Egbert Snijderplein! Het Egbert Snijderplein is de entree van de stad en die entree mag niet aan het zicht onttrokken worden. Dit is niet iets dat wij zelf verzinnen, het is een wettelijk recht dat de stad Edam van rijkswege is toegekend: vrij zicht op de vesting en de stad.`
Oud Edam vindt dat de gemeente sowieso een ander beleid moet formeren als het gaat om toeristische bussen. `Bustoeristen worden in grote groepen met een noodvaart door ons stadje gejaagd en geven geen cent uit. Hun aanwezigheid geeft overlast, om te beginnen door de overdaad aan touringcars waar iedereen zich aan ergert en die ook voor onveilige situaties zorgen.``
De vereniging heeft wel alternatieven waaronder de parkeerplaats bij Boon Edam of een locatie langs de aan te leggen derde ontsluitingsweg. `` Dat zou van een langetermijnvisie getuigen.` Ook pleit de vereniging voor het instellen van een heffing voor dit soort vormen van toerisme.

`Een oplossing voor het Egbert Snijderplein mag ook niet ten koste gaan van parkeerplekken voor bewoners en bezoekers bij de Grote Kerk. Dat zou verplaatsen van het probleem zijn; een waterbedeffect. De huidige capaciteit bij de Grote Kerk is voor twee toeristenbussen. Als dat aantal plekken in de praktijk te klein is, moet er een structurele oplossing komen, buiten de oude kom. En ook hier speelt het zicht op de stad en de vesting mee. Juist bij de nog redelijk ongeschonden noordelijke entree van de stad.`
Wat de brandweerkazerne betreft noemt Oud Edam de parkeerlus nabij de Kettingbrug een veel betere optie.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook