Oproep tegen volbouwen De Purmer


Zowel het bestuur van Oud Edam als de Stichting Behoud Waterland zijn fel gekant tegen de gemeentelijke plannen om op termijn een groot industrieterrein te realiseren in De Purmer. Volgens Behoud Waterland rammelt het rapport over deze plannen aan veel kanten en is daarmee ongeschikt als onderbouwing voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein.

De heer Breunissen, secretaris van St. Behoud Waterland, riep de raad op niet overhaast te werk te gaan. Hij plaatste grote vraagtekens bij het genoemde behoeftecijfer van 20 hectare, nodig om de bedrijventerreinen Julianaweg en Slobbeland (deels) te verhuizen. Breunissen noemde de uitvoering en uitvoerbaarheid van de transformaties volstrekt onzeker.

“Er is hier sprake van een subjectieve en arbitraire aanname.”

Ook wordt een gemeentelijke visie gemist. Zeker nu FC Volendam heeft aangegeven te willen verhuizen naar de rand van De Purmer. Ook onderzoek naar de werkelijke woonbehoefte in Volendam moet verder onderzocht worden.

 Breunissen wees naar een onderzoek van raadslid Loek Kras die contact zocht met 25 bedrijven aan de Julianaweg. Daar bleken slechts twee bedrijven echt geïnteresseerd in een verhuizing. “Er is anders een flinke zak geld nodig is om bedrijven te verleiden alsnog te verhuizen. En dat geld is er niet.”
Verder wees hij op extra gronden bij Kwadijk, die over enkele jaren vrijkomen als industriegrond. Daar ligt nu een tijdelijk zonnepark.

Ook de historische vereniging Oud Edam maakt zich ernstig zorgen. Verwoord door voorzitter Oud Edam Leontien Rosier: “De Purmer ligt binnen ons belangengebied. Mensen willen geen bedrijventerrein. Het is een aantasting van het groen, van een buffer tussen natuurgebieden, van kostbare landbouwgrond, van rust en ruimte en van een vrij uitzicht op de stad Edam.”

Rosier wees op het gegeven dat al de helft van De Purmer is volgebouwd. “Deze ‘voortuin’ wordt straks opgeofferd aan een bedrijventerrein, waarvan nut en noodzaak, laat staan invulling, niet eens duidelijk is.” Als ‘worst case scenario’ noemde zij de plannen voor een nieuwe voetbalstadion.

Ze vroeg zich af of er wel goed is nagedacht over de plannen. “Als de helft blijft zitten dat blijft de Julianaweg bedrijventerrein.  Heeft u goed nagedacht waar u straks voor tekent? Wat zijn de implicaties? Wat kost het? Zonder dat u weet waar u nu precies ‘ja’ op zegt. Dat zou een blamage zijn voor de democratie.”
Oud Edam wil dat de gemeente eerst in regionaal verband met een gezamenlijke omgevingsvisie komt. “Voordat die er is wordt De Purmer al opgeofferd.”
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook