Oprichting weidevogelboerderijen;

Het verschil maken voor de weidevogels door langjarige beheerovereenkomsten

Vanaf januari 2021 is onze provincie drie weidevogelboerderijen rijker. De langdurige beheerovereenkomsten zijn afgelopen week ondertekend. Met deze overeenkomsten van 15 jaar krijgen boeren de kans om voor een langere periode het verschil te kunnen maken voor de weidevogels. De beheervergoeding wordt gefinancierd vanuit de natuurcompensatie van de Alliantie Markermeerdijken.

De drie bedrijven die met deze langjarige beheerovereenkomsten gaan werken, zijn natuurlijk niet voor niets uit de selectie gekomen. Ze zetten zich alle drie al vele jaren  actief in voor de weidevogels. Het zit echt in hun bloed. Het beheer op deze boerderijen is afgestemd op de behoefte van de weidevogels die jaarlijks op hun percelen neerstrijken. Doordat de boeren natuurlijk ook hun eigen bedrijfsvoering  met respectievelijk melkvee, zoogkoeien en paarden hebben, zijn ze in staat de weidevogels optimaal te kunnen bedienen. 

Vooraf hebben de drie boeren diverse inrichtingsmaatregelen getroffen speciaal voor de weidevogels. Zo zijn er (greppel)plas-drassen gecreëerd, is er kruidenrijk grasland ingezaaid en zijn of worden er weidevogel flauwe taluds aangelegd. Met deze maatregelen, de meerjarige beheerafspraken (rustperiode, hoog waterpeil of extensief weiden) én sturing gedurende het broedseizoen wordt er binnen de bedrijven een zo een geschikt mogelijke leefomgeving voor de weidevogels gecreëerd .

De Alliantie Markermeerdijken heeft Water, Land & Dijken in 2017 de opdracht gegeven om de weidevogelcompensatie te realiseren binnen haar werkgebied. Door de versterking van de Markermeerdijken neemt het leefgebied voor weidevogels op die locaties af. 

Vanuit dit plan is Water, Land & Dijken twee jaar geleden aan de slag gegaan met de uitvoering van diverse maatregelen bij onze leden ten gunste van de weidevogels. Denk daarbij aan aanleg en beheer van kruidenrijke graslanden, plas-dras terreinen, het verwijderen van bosjes in weidevogelgebieden en het aanleggen van vossenrasters.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook