Onvrede over kap bomen

Onvrede over kap bomen

“Veel te weinig bomen worden vervangen”

De kap van 16 platanen langs de Baandervesting in Edam heeft tot veel commotie gezorgd onder inwoners. Op internet heerst groot wantrouwen over het gemeentelijk beleid ten aanzien van de herplant van gekapte bomen. Ook denkt niet iedereen dat ‘gezondheid ’ altijd de doorslaggevende reden is om bomen te kappen.

Volgens Sjoerd Boers, gemeentelijk beleidsmedewerker Groen, is in het huidige profiel langs de Baandervesting geen ruimte voor nieuwe bomen. “De 16 platanen (of een andere boomsoort) kunnen niet op dezelfde plek worden terug geplant, daarvoor is vooral ondergronds onvoldoende ruimte. De huidige (of inmiddels gekapte) bomen hebben in de loop van de afgelopen decennia ruimte kunnen vinden onder bestrating, bebouwing etc. Maar die ruimte is steeds voller geworden, zwaarder verkeer, ander wegdek et cetera. Kortom, we kunnen pas weer nieuwe bomen planten als er voldoende ruimte kan worden gevonden voor nieuwe bomen.”

Compenseren
En dat kan pas weer als het gehele wegprofiel kan worden aangepast en bijvoorbeeld de verharding opschuift richting het water. Boers: “Het is nu nog niet te aan te geven wat er uiteindelijk wel of niet mogelijk is. We willen de 16 platanen elders in de gemeente compenseren. Maar ook daarvoor is het lastig om aan te geven waar dat dan gaat gebeuren. Sowieso zullen we in het kader van het Groenbeleidsplan zoeken naar locaties waar nieuwe, extra bomen geplant kunnen worden. De openbare ruimte is beperkt, omdat veel functies in de openbare ruimte een plek moeten hebben. Al met al geen abc’tje en het vergt onderzoek om extra locaties voor bomen te vinden.”

Wachten
De beleidsmedewerker meldt verder dat de bomen aan de andere kant van de Baandervesting, richting het water van de Balkenhaven, wel blijven staan. “Op de langere termijn is het plan om weer twee rijen bomen langs de Baandervesting te planten. Dit gaat gebeuren zodra de rij die blijft staan (ook platanen) aan vervangen toe is. Het idee is, dat dan het oorspronkelijke profiel van de vesting in ere wordt hersteld.”

Dat laatste kan nog wel eens heel lang op zich laten wachten. Volgens de laatste inspectie (september 2020) zijn de bomen gezond en is de verwachting dat ze nog 15 jaar of langer meegaan.

Bewonerswerkgroep
Voor verschillende inwoners die zich op internet mengen in de discussie over de kap is dat een heel onbevredigend antwoord. Veel reacties wijzen op gekapte bomen die daarna niet meer vervangen worden en het belang van (juist meer) groen. Inmiddels wil een aantal mensen zich verenigen in een werkgroep. Wellicht kunnen deze inwoners zich aansluiten bij de werkgroep die vanuit de historische vereniging Oud Edam zich al decennialang bezighoudt met het groen in de oude kern van Edam.

Oud Edam
“Vrijwilligers zijn altijd welkom,” reageert de voorzitter van Oud Edam desgevraagd, “ook voor de werkgroep Groen. Je moet je wel realiseren dat er veel tijd en werk in gaat zitten, want de werkgroep houdt zich bezig met het groen in de hele binnenstad. Overigens hebben wij op het gebied van groen veel contact met de gemeente. Helaas zijn vorig jaar door corona enkele overleggen en projecten uitgesteld, maar we hopen dat die in 2021 handen en voeten krijgen.

Dubbele bomenrij
“Wat betreft de Baandervesting: deze platanen hebben niet een heel lange levensduur, ze zijn kort na de oorlog geplant omdat het snelle groeiers zijn. Het was in 2009 al bekend dat de nu gekapte platanen de bouw niet zouden overleven, omdat die te ingrijpend is voor de leefomgeving van deze boomsoort. In lijn met het gemeentelijke beleid wordt de overgebleven platanenrij gekoesterd totdat ook deze bomen onherstelbaar oud en ziek zijn. Dat is naar verwachting van een ‘bomenrapport’ nog zo’n 15 jaar. Dan komt er een dubbele rij bomen op de vesting. Vereniging Oud Edam heeft zich sterk gemaakt voor die dubbele bomenrij.”

 


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook