Ontwikkeling Hoogstraat kan weer verder

Ontwikkeling Hoogstraat kan weer verder

Afgelopen najaar leek de stikstofdiscussie het land lam te leggen. Inmiddels zijn er landelijk maatregelen genomen. Voor de Hoogstraat in Edam betekent dit dat stikstof hier geen probleem vormt om de plannen verder te ontwikkelen, blijkt uit nader onderzoek. Een aangescherpt ontwerp is recent door ontwikkelaar HSB Bouw gepresenteerd. Met stakeholders zal binnenkort gepraat worden over de voortgang en het ontwerp.

Heinse Droog, ontwikkelingsmanager bij HSB Bouw, vertelt dat ze enorm hard aan de slag zijn om het plan verder te brengen richting uitvoering. `Dit eerste kwartaal stemmen we het af met de stakeholders (omwonenden, ondernemersvereniging en Oud Edam).`

Aangescherpt plan
Het gaat dan met name over een aangescherpte versie van het huidige brandweerterrein achter de Hoogstraat. ´Met meer groen – dus minder parkeerplaatsen - dan in het eerste ontwerp. Het gaat dan om de komst van twee nieuw te bouwen woningen, appartementen in het gebouw van de brandweer en een eengezinswoning in het voormalige politiebureau.´
Over ongeveer zes weken hoopt HSB Bouw met een definitief plan te komen voor de huidige brandweerkantine.
`Vervolgens zal er een gedetailleerd bestemmingsplan moeten worden voorgelegd en ingebracht. Daarna kunnen we verder met het vergunningentraject.´

Levendige straat
Heinse Droog hoopt dat nog dit jaar begonnen kan worden met de wederopbouw van de Hoogstraat. Het Volendamse bouwbedrijf heeft inmiddels al diverse aanvragen binnen om commerciële activiteiten uit te voeren. `Maar mensen kunnen zich altijd bij ons melden.` Droog vertelt dat het creëren van winkels of bedrijfjes een van de belangrijkste peilers vormt van het plan. `Het is niet de bedoeling dat er alsnog alleen maar woningen komen. De binnenstad van Edam moet echt verlevendigd worden!´

´Kopen of huur is nu nog niet duidelijk´, vertelt hij. ´Maar we zullen werken met marktconforme prijzen.´ Dat wordt bevestigd door Cees Schrama, beleidsmedewerker gemeente Edam-Volendam. `Uitgangspunt is dat ondernemen in de Hoogstraat straks ook echt haalbaar is.´

Horeca in Petersburch
Volgens Schrama zal er in de nieuwe panden aan de Hoogstraat geen horeca komen, dus ook geen lunchroom of snackbar. Wel is besloten om alle medewerking te verlenen om aan het voormalige postkantoor, thans ´Petersburch´ geheten, een horecavergunning te verstrekken. Er is verregaande interesse om in het pand horeca te vestigen. De achterliggende tuin mag van de gemeente ingezet worden als terras. `Edam Vitaal was en is het uitgangspunt. Op deze wijze kan het een heel aantrekkelijke centrumstraat worden!´
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook