Ontwikkelaar trekt gefrustreerd stekker uit project Beets

Na vijf jaar plannenmakerij ziet ontwikkelaar Bart de Jong het niet meer zitten. Hij heeft het vertrouwen verloren in de gemeente. In plaats van zes woningen, waarvoor hij volgens zeggen in 2019 toestemming heeft gekregen, zet de ontwikkelaar nu in op de bouw van 13 hotelsuites. Dat zou wel mogelijk zijn gelet op het bestemmingsplan ‘bedrijven’.

Bart de Jong snapt niet dat hij pas heel kort geleden moest lezen dat hij voor 1 juni met aanpassingen moet komen. “Bijna een jaar nadat werd aangekondigd dat medewerking zou worden verleend aan het plan, las ik in de besluitenlijst van het gemeentebestuur van 23 maart jongstleden dat er nieuwe eisen werden gesteld aan het bouwplan. Dat gaat onder meer over een weg naar de woningen toe. De gemeente wil dat die voor niks gegeven wordt. Ook moeten de woningen voor maximaal drie ton verkocht gaan worden. De woningen zijn 120 vierkante meter. Kijk eens om je heen naar de prijzen. Dan snap je dat we daar absoluut niet mee uitkomen.”

In dat kader wijst De Jong op de afspraken die jaren geleden al gemaakt zijn vanuit de provincie over de bouw van zogeheten bufferwoningen. “Er zijn afspraken gemaakt dat gemeentes als voorwaarde ICT woningen zouden moeten toevoegen. Intensiveren, Combineren en Transformeren. Woningen toevoegen binnen destijds nog de rode contour. Meer woningen binnen een bouwvlak toestaan (intensiveren). Wonen naast een fabriek mogelijk maken (combineren) en wonen in een verlaten bedrijf (transformeren). De gemeente Zeevang heeft hier wel, maar de gemeente Edam-Volendam heeft overigens niet aan de vereiste aantal ICT woningen voldaan om bufferwoningen te mogen bouwen, dat werpt weer een heel nieuw licht op de Lange Weeren discussie, maar dit terzijde.”

De Jong kiest er nu voor om een hotelfunctie te geven aan de voormalige kippenschuren. “Maar onze inzet was natuurlijk woningen bouwen. Zes woningen hebben in een kleine gemeenschap als Beets al een flinke (positieve) impact. Denk bijvoorbeeld aan de school die nieuw gebouwd wordt. Juni vorig jaar hebben we de vergunning aangevraagd. De gemeente mag zes maanden over de afhandeling van een dergelijke vergunning doen en daarna dient ze een besluit te nemen op straffe van een dwangsom. Na 6 maanden neemt de gemeente geen besluit. Er komt geen enkele reactie. Navraag geeft aan dat de ingehuurde ambtenaar zijn dossiers heeft herschikt. Met andere woorden: we zijn onder aan de stapel terechtgekomen.”

De Jong vervolgt: “Enkele weken geleden zijn we gebeld door wethouder Koning die aangaf dat het plan met zes woningen, na een positief advies in 2019, nu met een negatief advies aan het college voorlag voor besluit. Wij gaven hem nog enkele tips. Het besluit wordt vervolgens een week aangehouden maar de heer Koning stapte helaas op. Hierna vroegen wij de ambtenaar het plan aan te houden tot na de verkiezingen, en aan het college en raadsleden.”

“Zonder een brief, email of telefoontje gekregen te hebben lazen we afgelopen week dat er een besluit was genomen. In dat openbare besluit is voor ons duidelijk dat het met deze uitgangspunten niet mogelijk is een positieve exploitatie woningen te realiseren op deze locatie en derhalve is de vergunningsaanvraag ingetrokken. De plannenmakerij heeft ons tot nu toe ruim 40.000 euro gekost. Dat is inderdaad ondernemersrisico. Maar als we de voorwaarden eerder onder ogen hadden gezien had dit natuurlijk heel anders gelopen. Nu kiezen we voor hotelsuites waar mensen vakantie kunnen vieren en buiten het seizoen expats of arbeidsmigranten en mensen die even geen woning kunnen vinden kunnen verblijven.”

De gemeente geeft aan geen reactie te willen geven op dit moment.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook