Onduidelijkheid over restauratie Dam

Nadat naar jaren van verval voor de Dam een herstelplan is opgesteld door de eigenaar van dit markante monument, HHNK, is er onzekerheid of de werkzaamheden deze maand ook daadwerkelijk zullen aanvangen. 18 januari zou volgens planning gestart worden met het werk.

De gemeente  Edam-Volendam heeft het Hoogheemraadschap gewezen op de benodigde omgevingsvergunning, die niet is aangevraagd. Hierdoor kan er een maandenlang oponthoud ontstaan. Het Hoogheemraadschap heeft inmiddels aangegeven toch snel te willen starten. Mede om voor het komende vaarseizoen klaar te zijn.

De werkzaamheden gaan om restauratie van de sluismuren, frontmuren en bruggewelf. De muren zullen worden gereinigd, kapotte stenen worden vervangen en voegen worden uitgefreesd en opnieuw gevoegd. Tijdens het werk zal er geluidsoverlast en stuifoverlast kunnen optreden, hetgeen de aannemer zo veel als mogelijk wil beperken. Gedurende de werkzaamheden is het niet mogelijk om onder de Dam te varen.

Bij de gemeente wordt gewezen naar het HHNK. “Die is aan zet”. Wanneer de werkzaamheden ook starten, duidelijk is inmiddels dat voor het opknappen en schilderen van de wapenschilden aan de muren van de voormalige sluis, alsnog een potje is gevonden. Ook die werkzaamheden zullen worden meegenomen.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook