Onderzoek naar noodzaak en invulling nieuw stadskantoor

Wethouder Koning trekt voorstel ontwikkeling Tase-terrein in

Alle raadsfracties hebben grote moeite met de stedenbouwkundige visie voor het vroegere Tase-terrein aan de Julianaweg in Volendam, bleek afgelopen donderdag. Waar iedereen het gebied ziet als een uitgelezen kans voor woningbouw, bestaan grote vraagtekens over een stadskantoor op die locatie. Uiteindelijk gaf wethouder Koning aan de visie in te trekken en met verder onderzoek te komen naar de benodigde huisvesting voor de ambtelijke medewerkers en het bestuur.

Het gemeentebestuur heeft twee varianten laten uitwerken. De eerste optie gaat uit van alleen woningen gecombineerd met een aantal maatschappelijke voorzieningen. De andere optie bestaat uit een stadskantoor met ondergrondse parkeervoorzieningen en woningen.

In de raad regeerde donderdag het dualisme. Alle partijen blijken het laatste voorstel, dat de voorkeur heeft van het gemeentebestuur, vooralsnog een brug te ver te vinden.

Vanuit het CDA gaf Alfred de Jong aan dat er eerst onderzoek moet komen naar de benodigde vierkante meters huisvesting. Mede als gevolg van de corona werken steeds meer mensen thuis. Daar zou het onderzoek rekening mee moeten houden. Ook wil het CDA dat er gekeken wordt naar andere locaties, om zo te vergelijken wat de beste optie is. De Jong wees in dat kader naar de recente aankoop van het politiebureau aan De Deimpt.

VD80 is geen voorstander van een nieuw stadskantoor aan de Julianaweg. Angelique Bootsman wil sowieso eerst een onderzoek naar nut en noodzaak. En denkt dat er centralere plekken aanwezig zijn voor een mogelijk nieuw kantoor.

Pim Bliek (PvdA) noemde het voorliggende voorstel een ´flinterdun verhaal´ `Het college begint bij het eindpunt.` Hij vroeg om een zorgvuldige afweging als het gaat om de locatiekeuzen. `Wij denken nu dat die het beste bij de CAI-mast kan komen. Maar onderzoek zou ons wellicht op andere ideeën kunnen brengen. Een gedegen analyse is nodig!´

Nico van Straalen (GroenLinks) vertelde geen moeite te hebben met hoogbouw op genoemde locatie. Positief noemde hij de fietsverbinding, het vele groen, de ondergrondse parkeervoorziening en de woningen. Maar ook zijn partij wil eerst een grondige discussie over de functies, inhoud en grootte van een nieuw stadskantoor.

Ook de VVD bij monde van Emile Karregat sloot zich aan bij de kritiek. Het voorliggende plan vond hij ´twee bruggen te ver´.  `We missen de onderbouwing.` Karregat riep op het voorstel terug te trekken.

Toen Kick Maurer (Lijst Kras) en Dirk Dijkshoorn (Zeevangs Belang) zich eveneens aansloten bij de kritiek, gaf wethouder Albert Koning aan er geen prestigezaak van te willen maken. `Er zijn momenten dat je moet zeggen ´u heeft gelijk´. Hij zag in dat het voorstel niet besluitrijp is en kondigde verdergaand onderzoek aan.

In de raad klonk wel direct de wens om de woningbouwplannen verder uit te werken. Dit gelet op de grote vraag naar woningen.
Op een eerdere oproep om met ideeën te komen voor een naam voor de nieuwe wijk werd gehoor gegeven door Kick Maurer. `Denk aan de sportheldenwijk, zo dicht bij het stadion van FC Volendam`. 


 
Onderzoek naar noodzaak en invulling nieuw stadskantoor

Onderzoek naar noodzaak en invulling nieuw stadskantoor

Wethouder Koning trekt voorstel ontwikkeling Tase-terrein in

Alle raadsfracties hebben grote moeite met de stedenbouwkundige visie voor het vroegere Tase-terrein aan de Julianaweg in Volendam, bleek afgelopen donderdag. Waar iedereen het gebied ziet als een uitgelezen kans voor woningbouw, bestaan grote vraagtekens over een stadskantoor op die locatie. Uiteindelijk gaf wethouder Koning aan de visie in te trekken en met verder onderzoek te komen naar de benodigde huisvesting voor de ambtelijke medewerkers en het bestuur.

Het gemeentebestuur heeft twee varianten laten uitwerken. De eerste optie gaat uit van alleen woningen gecombineerd met een aantal maatschappelijke voorzieningen. De andere optie bestaat uit een stadskantoor met ondergrondse parkeervoorzieningen en woningen.

In de raad regeerde donderdag het dualisme. Alle partijen blijken het laatste voorstel, dat de voorkeur heeft van het gemeentebestuur, vooralsnog een brug te ver te vinden.

Vanuit het CDA gaf Alfred de Jong aan dat er eerst onderzoek moet komen naar de benodigde vierkante meters huisvesting. Mede als gevolg van de corona werken steeds meer mensen thuis. Daar zou het onderzoek rekening mee moeten houden. Ook wil het CDA dat er gekeken wordt naar andere locaties, om zo te vergelijken wat de beste optie is. De Jong wees in dat kader naar de recente aankoop van het politiebureau aan De Deimpt.

VD80 is geen voorstander van een nieuw stadskantoor aan de Julianaweg. Angelique Bootsman wil sowieso eerst een onderzoek naar nut en noodzaak. En denkt dat er centralere plekken aanwezig zijn voor een mogelijk nieuw kantoor.

Pim Bliek (PvdA) noemde het voorliggende voorstel een ´flinterdun verhaal´ `Het college begint bij het eindpunt.` Hij vroeg om een zorgvuldige afweging als het gaat om de locatiekeuzen. `Wij denken nu dat die het beste bij de CAI-mast kan komen. Maar onderzoek zou ons wellicht op andere ideeën kunnen brengen. Een gedegen analyse is nodig!´

Nico van Straalen (GroenLinks) vertelde geen moeite te hebben met hoogbouw op genoemde locatie. Positief noemde hij de fietsverbinding, het vele groen, de ondergrondse parkeervoorziening en de woningen. Maar ook zijn partij wil eerst een grondige discussie over de functies, inhoud en grootte van een nieuw stadskantoor.

Ook de VVD bij monde van Emile Karregat sloot zich aan bij de kritiek. Het voorliggende plan vond hij ´twee bruggen te ver´.  `We missen de onderbouwing.` Karregat riep op het voorstel terug te trekken.

Toen Kick Maurer (Lijst Kras) en Dirk Dijkshoorn (Zeevangs Belang) zich eveneens aansloten bij de kritiek, gaf wethouder Albert Koning aan er geen prestigezaak van te willen maken. `Er zijn momenten dat je moet zeggen ´u heeft gelijk´. Hij zag in dat het voorstel niet besluitrijp is en kondigde verdergaand onderzoek aan.

In de raad klonk wel direct de wens om de woningbouwplannen verder uit te werken. Dit gelet op de grote vraag naar woningen.
Op een eerdere oproep om met ideeën te komen voor een naam voor de nieuwe wijk werd gehoor gegeven door Kick Maurer. `Denk aan de sportheldenwijk, zo dicht bij het stadion van FC Volendam`.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook