Omvorming Boelenspark in samenwerking met bewoners

Omvorming Boelenspark in samenwerking met bewoners

De gemeente is voornemens om het Boelenspark in Volendam om te vormen.  Voor dit doel zal in eerste instantie een projectleider en landschapsarchitect worden ingehuurd. Samen met geld voor participatie en communicatie wordt de raad een voorbereidingskrediet gevraagd van € 100.000,-.

Al eerder is de raad gevraagd na te denken over omvorming van het Boelenspark, feitelijk de groene long, van Volendam. Het Boelenspark moet uitgroeien tot een ontmoetingsplek en gebruikspark, onder meer door de aanleg van een centrale speelplek.

Kostenraming
Na participatie en inventarisatie zal aan de raad gevraagd worden welke opties, wensen en ideeën er zijn voor het Boelenspark en zal er een definitieve kostenraming worden opgesteld om een en ander te realiseren.

Gemeentebreed
Participatie moet gemeentebreed gevoerd worden, is het uitgangspunt. Het moet een park worden waar alle inwoners uit de gemeente zich bij ‘thuis voelen’.  Ook de vele activiteiten worden afgewogen in het toekomstplan. Hondenbezitters maken er gebruik van en er ligt een ijsbaan. Sporters, wandelaars en festivals vinden er een plek.

Het is de bedoeling dat eind volgend jaar de uitvoering moet starten. Eind 2021 wordt gestart met de participatie.

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook