“Noord Nederland mist kansen!”


“Noord Nederland mist kansen!”


investeringsfonds Metropool Regio Amsterdam: steun aan regionale economie

Edam-Volendam wordt gevraagd deel te nemen aan een regionaal investeringsfonds. Dit om de energietransitie en de stap naar een circulaire economie mogelijk te maken. Volgens Kwartiermaker Marc Muntinga staat onze regio (momenteel goed voor 25% van de Nederlandse economie) steeds meer onder druk. Mede doordat andere regio’s al langer goed samenwerken. Om het fonds te vullen wordt gemeentes gevraagd om 1% van de totale jaarbegroting beschikbaar te stellen voor dit doel.

Donderdagavond vond in het Vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk een voorlichtende bijeenkomst plaats over dit onderwerp. Muntinga vertelde dat de regionale samenwerking zal bestaan uit gemeenten in Noord-Holland, de gemeenten Almere en Lelystad en de provincie Flevoland. Om de urgentie kracht bij te zetten kwam hij met een recent voorbeeld waarbij besloten is om een waterstoffabriek, mede bedoeld voor de randstad,  te vestigen in Delfzijl. “In die regio is de samenwerking beter voor elkaar…”

Edam-Volendam kent onder meer veel bouw gerelateerde ondernemingen. Die komen volgens Muntinga zwaar onder druk te staan als gevolg van de eisen om de economie circulair te maken en als gevolg van de energietransitie. ‘Investeren is een noodzaak maar dat vraagt om voldoende vermogen.”

De Rijksoverheid heeft recent een groot fonds opgetuigd met Wouter Bos als topman. “Maar bij Invest NL hoef je onder de 5 miljoen niet aan te kloppen. Veel MKB-bedrijven zullen dan ook misgrijpen. Om dit financieringsgat te dichten is een regionaal fonds nodig.”

Inmiddels hebben vele grote gemeenten in Noord-Holland zich al gecommitteerd aan het nieuwe fonds. Wie mee doet wordt mede-eigenaar van het fonds. En het geld zal binnen 25 jaar weer teruggestort worden. “Het is aan de gemeente zelf om een risicoreservering op te nemen. Dat varieert tussen de 0 en 30%.” 

Het geld zal onder meer ingezet worden voor grote infrastructurele plannen. Dan kan gedacht worden aan de ontwikkeling van waterstof en andere duurzame energie. 
100 miljoen is het beoogde bedrag dat nodig is om de regio te ondersteunen de komende jaren. Met als inzet CO2-reductie en verdergaande investeringen in de regio op weg naar een circulaire economie.

Als voorbeeld noemde Muntinga een grote bakker in de regio. “Die krijgt onherroepelijk te maken met problemen indien er niet voldoende kapitaal wordt ingezet om de transitie in gang te zetten. En zo zijn er veel bedrijven die zonder actie tussen wal en schip kunnen belanden.” Muntinga wees in dat kader naar de huidige problemen in de landbouwsector. “Dat zal straks ook uitstralen richting andere sectoren.”

Op vragen van raadsleden werd duidelijk dat de ontwikkelkosten voor het fonds gedekt worden uit de Metropool Regio Amsterdam zelf. De grootaandeelhouders zoals Amsterdam, hebben aangegeven dat er bij besluiten een normale meerderheid van stemmen geldt, waarbij de kleine gemeenten (lees aandeelhouders) een substantiële stem krijgen. 
Edam-Volendam zal binnenkort gevraagd worden een besluit te nemen over deelname.

BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook