Nieuwe richtlijnen voor zonnepanelen op rijksmonumenten

Nieuwe richtlijnen voor zonnepanelen op rijksmonumenten

Met ingang van 27 mei 2020 is het adviesbeleid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangepast voor zonnepanelen op monumenten. Doel is eigenaren meer mogelijkheden te geven om gebruik te maken van zonnepanelen bij de verduurzaming van hun monument.

Bij rijksmonumenten werd al positief geadviseerd als zonnepanelen uit het zicht lagen, geen aantasting vormden van waardevolle onderdelen en zorgvuldig op het dak werden aangebracht.
Nieuw is dat voortaan niet zichtbaarheid het beslissende criterium is, maar de mate waarin het beeld van het monument en zijn omgeving wordt verstoord. Daardoor kan vaker positief geadviseerd worden over zonnepanelen die zichtbaar zijn vanaf de straat, als erop of bij het monument geen andere mogelijkheden zijn.

Ontwerp van de ligging belangrijk
Een van de voorwaarden voor een positief advies voor zonnepanelen in het zicht is een zorgvuldig afgewogen ontwerp. Er zal ook geen sprake mogen zijn van een ernstige visuele verstoring. De voorkeur hebben egaal matzwarte panelen zonder spiegelrand. Ook een ‘rustig’ ontwerp in de vorm van bijvoorbeeld rechthoek telt mee.

Gemeentelijke vergunning
Voor het plaatsen van zonnepanelen op een rijksmonument is altijd een vergunning nodig. Het beleid van de gemeente is altijd leidend en kan afwijken van het beleid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Gemeenteraad aan zet
De gemeente Edam-Volendam telt 202 rijksmonumenten. In de welstandsnota van 2017 zijn door de gemeente Edam-Volendam criteria vastgesteld voor zonnepanelen. Met de komst van het nieuwe en duidelijke beleid van de rijksoverheid is de gemeenteraad aan zet om het huidige gemeentebeleid aan te passen. Geen al te grote klus omdat er deels ook overlap is met de huidige welstandsnota. De gemeente niet alleen als het bevoegd gezag, maar ook met een warm hart voor de participerende burger die zelf stappen neemt in de verduurzaming van zijn woning.

Een belangrijke impuls, al in vele gemeentes al toegepast, is het schrappen van de bouwleges voor een aanvraag plaatsing van zonnepanelen. Voor elke huiseigenaar, waaronder rijksmonumenten.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook