Nieuwbouw binnen vijf jaar

Nieuwbouw binnen vijf jaar

OBS De Piramide wordt een Kindcentrum!

In tegenstelling tot een eerder bericht dat is verschenen over het verdwijnen van OBS De Piramide in Edam, is het zo dat De Piramide met een nieuwe directeur en een enthousiast team vol aan de slag gaat om zich om te vormen tot een Kindcentrum (KC).

Het KC zal een breed opgezet centrum zijn voor onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar waar gewerkt wordt vanuit één pedagogisch-didactische visie en één sociaal-emotionele benadering.

Nieuwbouw
De enige openbare basisschool in de kernen Edam en Volendam heeft in februari 2016 een aanvraag ingediend voor nieuwbouw om op (waarschijnlijk) een andere plek in een nieuw gebouw te starten als KC. Over de vorm en inhoud die het KC moet krijgen, wordt al sinds twee jaar gesproken met betrokken ouders, team, kinderopvang, club- en buurthuiswerk en vertegenwoordigers van de gemeente Edam-Volendam. Vanuit het stadskantoor wordt bevestigd dat er binnen nu en vijf jaar een nieuw gebouw op komst is. “Waar, hoe en wanneer is nog niet duidelijk,” vertelt gemeentevoorlichter Leendert Klein. “Wel is het zo dat de staat van het huidige schoolgebouw dusdanig is dat er binnen de genoemde vijf jaar nieuwbouw moet komen.”

Zodra de basisschool het groene licht krijgt van de gemeente Edam-Volendam worden de plannen verder ontwikkeld om te komen tot  een nieuw en zo duurzaam mogelijk gebouw ‘waarin het KC kan opbloeien’.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook