Nieuw bouwplan Zeevangszeedijk 14 stuit wederom op bezwaren

Nieuw bouwplan Zeevangszeedijk 14 stuit wederom op bezwaren

De boerderij van familie de Boer verdween al weer vele jaren geleden. Een plaatsgenoot wilde hier een forse woning met een levensgroot bijgebouw neerzetten. Maar stuitte op enorme bezwaren van vasthoudende buurtgenoten. De eigenaar van de grond vertrok uiteindelijk naar het buitenland, waarna het perceel aan de Zeevangszeedijk 14 in Edam jarenlang in de verkoop stond. Tot enige tijd terug.  De nieuwe eigenaren willen een iets kleinere versie van het eerder ingediende bouwplan uitvoeren. Ook nu zijn er bezwaren.

Martijn Roos is eigenaar van het naastgelegen Huis De Meeuwen, een van Edams meest karakteristieke panden. Roos heeft bij de gemeente een bezwaarschrift tegen het bouwplan van de familie Roeleveld-Keijzer ingediend.

Boerenbuurtje
Roos wijst op de eigenheid van zijn woonomgeving: aan de ene kant het Fort van Edam, aan de andere kant een boerenbuurtje met kleine huisjes, stolpboerderijen, sluiswachterswoning en de houten loodsen en woning. En natuurlijk Huis De Meeuwen!

‘Jatwerk’
Martijn Roos noemt het ontwerp van zijn toekomstige buurtgenoten ‘schaamteloos architectonisch jatwerk, in een poging de kolommen en het balkon te kopiëren van Huis De Meeuwen.’

Werelderfgoedlijst
Maar zijn grootste bezwaar ligt in het feit dat er in de kernzone van de Stelling van Amsterdam, een monument dat op de UNESCO werelderfgoedlijst staat, een modern en groot gebouw wordt gebouwd. Volgens de bezwaarmaker is de gemeente Edam-Volendam ook niet het geëigend orgaan om het plan van de familie Roeleveld te toetsen. “De provincie gaat daarover. Er bestaat een ‘Ruimtelijk Beleidskader Stelling van Amsterdam’ van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland uit 2008. Hierin is precies vastgesteld wat wel en niet kan rondom Unesco monumenten. Sowieso moeten nieuwe ontwikkelingen getoetst worden door GS.”

Verdediging
Het rapport benoemt ook een duidelijke cirkel rondom het Fort. Het bouwplan ligt dusdanig dicht bij het vroegere verdedigingsbouwwerk dat het in aanmerking zou moeten komen voor een provinciale toetsing.
Stolpboerderij Kees de Boer
Martijn Roos: “Ik maak geen bezwaar tegen bebouwing van Zeevangszeedijk 14. Er stond immers bebouwing die bijdroeg aan de kwaliteit van het monumentale landschap, te weten de stolboerderij van Kees de Boer, die in ere hersteld zou kunnen worden. Ik maak wel bezwaar tegen de omvang en de vormgeving van dit bouwplan omdat het afbreuk doet aan de kwaliteit van het monumentale landschap rond Fort Edam. Het bouwplan moet ter beoordeling naar diezelfde Gedeputeerde Staten.”
Roos heeft ook UNESCO op de hoogte gesteld van het bouwplan en zijn bezwaren.

Hoorzitting
Gevraagd om een reactie van de nieuwe eigenaren meldt Ton Roeleveld het volgende. “Begin juni was er een hoorzitting bij de gemeente over dit bezwaar. De heer Roos is daar helaas niet verschenen om zijn bezwaar toe te lichten. Wij kunnen dan ook geen verdere reactie geven op zijn bezwaar. Voorlopig zijn wij in afwachting van een beslissing van de gemeente op het bezwaarschrift.”

De gemeente zal in de loop van augustus een advies c.q. besluit van de Bezwaarschriftcommissie bespreken. Na die periode wordt het besluit ‘wereldkundig’ gemaakt.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook