Motie elektrische laadpunten overgenomen

Een motie van GroenLinks om het voor particulieren makkelijker te maken om bij de woning elektrische laadpunten te realiseren, is door een raadsmeerderheid aangenomen.

De motie kwam tot stand na een artikel in de Stadskrant over de (on)mogelijkheden om elektrische auto’s voor de deur op te laden aangezien een laadkabel over of onder de openbare weg niet is toegestaan.

Met als afweging dat elektrisch laden via een particulier laadpunt goedkoper is dan via een openbare laadpaal, thuisladen duurzamer is wanneer een woning beschikt over zonnepanelen en het om veiligheids- en onderhoudsredenen onwenselijk kan zijn om veel particuliere kabels over of onder de openbare weg aan te leggen, is het gemeentebestuur opgeroepen om te onderzoeken welke mogelijke oplossingen te bedenken zijn voor genoemde situatie. Daarbij kijkende hoe andere gemeente hier mee omgaan.
Gevraagd is om de resultaten van dit onderzoek terug te koppelen naar de raad en met een voorstel te komen om dit probleem op te lossen.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook