Mini-lezing over De Zeevang 


Op dinsdag 21 september organiseert KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland een mini lezing over De Zeevang.

Deze lezing gaat over de resultaten van het monitoren van De Zeevang tussen 2000 en 2020 die onlangs in een rapport zijn gepubliceerd.

Deze vogeltelling is ooit opgezet om de Zeevang als Natura 2000gebied aangewezen te krijgen. Er werd vastgesteld dat voldoende vogels (met name Smienten) gebruik maken van de Zeevang om deze als Natura 2000-gebied te kunnen laten aanwijzen. Het gebied is door de tellingen op 29 september 2005 (N/2005/2648) onder de naam “Polder Zeevang” ook aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn. 

De gegevens zijn in de maanden oktober, november, december, januari, februari en maart verzameld en daarmee zijn voor het eerst in de polder De Zeevang, over een groot oppervlak (3.800 ha) en over langere periode, gegevens van de daar aanwezige vogels bijeengebracht. 

Aanvang 20:00 uur tot ongeveer 21:00 uur. Deze mini lezing zal via ZOOM aangeboden worden. De zoom link voor deze mini lezingen kun je aanvragen bij: Jan-Pieter de Krijger, E: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl. 

BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook