MEMORIAM NORA REILINGH - FRANSSEN

MEMORIAM  NORA REILINGH - FRANSSEN

Noor Reilingh is overleden. Velen van ons hebben haar gekend zoals op de foto: een sterke persoonlijkheid.

“Wat is er in al die jaren toch veel verànderd!” zei ze steevast, alsof het haar allemaal overkomen was.  Maar aan veel van die veranderingen heeft zij juist zelf actief meegewerkt. Wat haar daarin het meest na aan het hart lag, was de positie van de vrouw. 

Geboren in 1919, groeide zij op in Den Haag. Haar vader was leraar, haar moeder huisvrouw. Noor zette haar zinnen op een opleiding aan de Handels Dagschool en werkte daarna enkele jaren in haar geboorteplaats. Daar leerde zij Evert Reilingh kennen, die medicijnen studeerde in Leiden. Zij trouwden in Den Haag en kregen twee kinderen.

Eind jaren ‘40 kon Evert een huisartsenpost krijgen in het stille Edam. Nogal een verandering, na Den Haag. Maar ook een druk bestaan: de zorg voor haar gezin, met een derde kind op komst, en daarnaast de besognes rond de praktijk van Evert.
Toch vond zij nog tijd voor vrijwilligerswerk. In de jaren ’50 vroegen de dames van de Bond van Plattelandsvrouwen haar als bestuurslid. Noor liet zich eerst eens uitleggen wat die dames deden. Met lezingen en cursussen wilden ze  vrouwen die niet gewend waren aan ontmoetingen buiten de eigen kring, uit het isolement halen. Dat sprak Noor erg aan en ze wilde wel een tijdje meelopen. Díe stap is bepalend geweest voor haar werk als vrijwilligster.

Noor ontdekte wat ze zelf kon doen om de positie van plattelandsvrouwen effectief te verbeteren. Als kind van een leraar had zij het talent meegekregen om kennis over te dragen en daarbij te improviseren.
Vrouwen leren om ervaringen met elkaar te delen en vooral ook: om ergens wat van te vinden. Dat was, voor sommigen toen, best een dingetje. Eens, in die begintijd, verzuchtte een cursiste, heel bedeesd: “Mijn man denkt dat u mij tegen hem op wil zetten”.  Nou, Noor had meteen haar woordje klaar:  “Neem hem dan volgende keer maar mee!” Dat gebeurde natuurlijk niet.

Noor kreeg een stevige reputatie, ook buiten de Bond van Plattelandsvrouwen. In Volendam heeft ze jaren lesgegeven heeft aan de Mater Amabilisschool. Eigenlijk heel bijzonder in een katholieke omgeving, want Noor was “andersdenkend”.

Haar kinderen groeiden op, er kwam meer rust op het thuisfront. Noor nam haar vroegere hobby, schilderen, weer op. En omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, ging ze ook dáár cursussen voor geven. Ze ontdekte met trots eenzelfde aanleg bij haar dochter Yvette.
Maar eind jaren ’60 moest het gezin door een zware beproeving heen. Yvette, jong en levenslustig, bleek ongeneeslijk ziek en kwam na een lang ziekbed te overlijden. Een vreselijke klap. Een opgave om na zo’n verlies je draad van het leven weer op te pakken.
Noor kreeg wat afleiding toen er een verzoek kwam van de Volkshogeschool Bergen, of ze een stel buitenlanders op sleeptouw wilde  nemen. Ze kon weer gesprekken voeren in het Engels, net zoals op haar werk heel vroeger.
Ook haar vastberadenheid kwam  terug. Het liep tegen 1970 en ze vond de naam van de Bond van Plattelandsvrouwen achterhaald. De maatschappij veranderde. Prompt werd ze uitgedaagd om daar een lezing over te geven. Noor bedacht zelf een motto:
“Oud worden begint jong. Ga iets doen als je kinderen het huis uit zijn!” 
Een heel andere invalshoek dus, maar ook in onze tijd nog helemaal actueel.

Tot op hoge leeftijd bleef Noor een actief en inspirerend mens. Zij wilde haar talenten en ervaring besteden in het voordeel van anderen. Van leeftijdsverschil liet zij niets merken.

Zij was vrijwilligster omdat ze zich maatschappelijk verantwoordelijk voelde. Ze wilde sturen en regelen, dingen voor elkaar brengen. Op de voorgrond, of in stilte, met een doordringende blik, een licht opgetrokken wenkbrauw.

Noor ging zuinig om met haar gevoelens. Haar emoties bewaarde ze voor in een vertrouwde omgeving. Soms gaf ze je een kijkje in haar ziel, en op zulke momenten beleefde je de vriendschap intens.

Het is een voorrecht haar gekend te hebben. 
Joop Asselbergs
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook