Meerderheid wijst parkeren Singelweg niet af

Leden Oud Edam discussiëren over parkeervoorstel gemeente

Leden van de historische vereniging Oud Edam zitten niet op één lijn wat betreft toekomstige parkeeropties in en rond de binnenstad. Tijdens een opiniërende avond in kerkgebouw De Swaen, afgelopen donderdagavond, waren leden zowel rabiaat tegen als volledig voor. Nadat tientallen meningen voor het voetlicht waren gebracht, bleek na de pauze een kleine meerderheid niet tegen een voorziening langs de Singelweg. Het bestuur van Oud Edam werd wel met klem verzocht om met de gemeente in gesprek te gaan om het terrein goed weg te werken.

Leontien Rosier, voorzitter Oud Edam, leidde de avond vanachter de preekstoel in de mooie kerk. Ze wees in haar inleiding op de beschermde status van het gebied die het zicht op de vesting en oude stad moet waarborgen. Eerdere pogingen om er een parkeervoorziening aan te leggen struikelden bij de rechtbank. Maar het is niet geheel dichtgetimmerd, vertelde ze ook.

Aan de hand van stellingen vroeg ze de 70 aanwezigen hun mening te geven. Vragen over de beste locatie voor toeristische bussen, de grootte van de parkeervoorziening op de Singelweg, de manier waarop het moet worden aangekleed. Ook werd de mening over de parkeerdruk in de binnenstad gepeild en gevraagd naar de bereidheid om een tweede auto op dit terrein achter te laten.

De belangen leken zeer uiteen te liggen. De heer van Solt was veelvoudig aan het woord. Deze bewoner van de Molenwerf kijkt uit op het terrein. Hij noemde het plan bij voorbaat achterhaalt. “De mobiliteit gaat zich snel heel anders ontwikkelen: (zelfrijdende) auto’s op bestelling, strenge overheidseisen om het nieuwe vervoer te faciliteren, waardoor de kosten straks alleen maar zullen toenemen.” Hij noemde de voorziening verspilling van geld en vindt, dat als het terrein er toch moet komen, dat de gebruikers het maar moeten betalen.

Daartegenover stond de mening van Hans van Drongelen. Die wees op de discussies die enige jaren geleden zijn gevoerd vanuit een burgerinitiatief. Daaruit bleek dat veel inwoners weldegelijk heil zien in een centrale parkeervoorziening voor bezoekers en eventueel bewoners. ‘Mensen willen het blik zoveel mogelijk uit de binnenstad.” Van Drongelen verzocht het bestuur van Oud Edam in gesprek te gaan met de gemeente. Wees blij dat er eindelijk welwillendheid is vanuit het gemeentebestuur.”

Waar veel sprekers wezen op ondergronds parkeren bij Korsnas, vindt Van Drongelen dit geen goed alternatief. “Dat is vooral bedoeld voor bewoners. Je wilt toch niet dat je je toeristisch verkeer de binnenstad in trekt?”

Voormalig Oud Edam-voorzitter Cor Veth, die 15 jaar terug een eerder parkeerplan aan de Singelweg wist te voorkomen, wees ook nu de voorziening af. Hij wil eerst een gedegen parkeerbeleid tot stand zien komen om pas daarna te bezien of een voorziening op deze wijze nodig is. “Dat is de enige juiste volgorde.”

Dick Bak wees op het grote belang van de vestingwerken. Hij adviseerde het bestuur om een juridische strijd niet te schuwen. ‘Het historische beeld op de stad werk je niet weg met kunststof grastegels.”

Joop van Overbeek, die verwacht dat het (toeristisch) autoverkeer nog zal stijgen, pleitte er voor om aan de Singelweg een verdiept parkeerterrein aan te leggen. ‘Je moet dan tenminste anderhalve meter de grond in.”

Slager Johan Taam ziet in de zomermaanden enorm vele toeristisch verkeer de binnenstad intrekken, waaronder campers. Hij wees op vergelijkbare plaatsen waar aan de rand een parkeerterrein ligt. ‘Aangekleed met struiken of bomen en een walletje er om. Dat ontlast de binnenstad pas echt.”
Ook Ben Knelange vindt dat er snel een voorziening moet komen aan de Singelweg. “Wat zie je nu eigenlijk vanaf die locatie van de vesting?”

En zo vloog het alle kanten op. Toen na twee uur praten via handopsteken gevraagd werd een denkrichting aan te geven, bleek uiteindelijk een kleine meerderheid geen onoverkomelijke bezwaren te hebben tegen het gemeentelijk plan dat donderdag 11 april wordt besproken in de raad.

Het bestuur werd gevraagd om aan te dringen op een mooi ontwerp dat de auto’s zoveel mogelijk ‘wegwerkt’. Het aanstellen van een landschapsarchitect is een van de voorstellen. Het idee om de voorziening zoveel mogelijk in de hoek bij het Wijkgebouw te situeren werd ook breed gesteund. Evenals een dringend verzoek om parkeerbeleid op te stellen. 
Leden van Oud Edam die niet aanwezig waren kunnen via www.oud-edam.nl een enquête over het onderwerp invullen.

 
Meerderheid wijst parkeren Singelweg niet af

Leden Oud Edam discussiëren over parkeervoorstel gemeente

Leden van de historische vereniging Oud Edam zitten niet op één lijn wat betreft toekomstige parkeeropties in en rond de binnenstad. Tijdens een opiniërende avond in kerkgebouw De Swaen, afgelopen donderdagavond, waren leden zowel rabiaat tegen als volledig voor. Nadat tientallen meningen voor het voetlicht waren gebracht, bleek na de pauze een kleine meerderheid niet tegen een voorziening langs de Singelweg. Het bestuur van Oud Edam werd wel met klem verzocht om met de gemeente in gesprek te gaan om het terrein goed weg te werken.

Leontien Rosier, voorzitter Oud Edam, leidde de avond vanachter de preekstoel in de mooie kerk. Ze wees in haar inleiding op de beschermde status van het gebied die het zicht op de vesting en oude stad moet waarborgen. Eerdere pogingen om er een parkeervoorziening aan te leggen struikelden bij de rechtbank. Maar het is niet geheel dichtgetimmerd, vertelde ze ook.

Aan de hand van stellingen vroeg ze de 70 aanwezigen hun mening te geven. Vragen over de beste locatie voor toeristische bussen, de grootte van de parkeervoorziening op de Singelweg, de manier waarop het moet worden aangekleed. Ook werd de mening over de parkeerdruk in de binnenstad gepeild en gevraagd naar de bereidheid om een tweede auto op dit terrein achter te laten.

De belangen leken zeer uiteen te liggen. De heer van Solt was veelvoudig aan het woord. Deze bewoner van de Molenwerf kijkt uit op het terrein. Hij noemde het plan bij voorbaat achterhaalt. “De mobiliteit gaat zich snel heel anders ontwikkelen: (zelfrijdende) auto’s op bestelling, strenge overheidseisen om het nieuwe vervoer te faciliteren, waardoor de kosten straks alleen maar zullen toenemen.” Hij noemde de voorziening verspilling van geld en vindt, dat als het terrein er toch moet komen, dat de gebruikers het maar moeten betalen.

Daartegenover stond de mening van Hans van Drongelen. Die wees op de discussies die enige jaren geleden zijn gevoerd vanuit een burgerinitiatief. Daaruit bleek dat veel inwoners weldegelijk heil zien in een centrale parkeervoorziening voor bezoekers en eventueel bewoners. ‘Mensen willen het blik zoveel mogelijk uit de binnenstad.” Van Drongelen verzocht het bestuur van Oud Edam in gesprek te gaan met de gemeente. Wees blij dat er eindelijk welwillendheid is vanuit het gemeentebestuur.”

Waar veel sprekers wezen op ondergronds parkeren bij Korsnas, vindt Van Drongelen dit geen goed alternatief. “Dat is vooral bedoeld voor bewoners. Je wilt toch niet dat je je toeristisch verkeer de binnenstad in trekt?”

Voormalig Oud Edam-voorzitter Cor Veth, die 15 jaar terug een eerder parkeerplan aan de Singelweg wist te voorkomen, wees ook nu de voorziening af. Hij wil eerst een gedegen parkeerbeleid tot stand zien komen om pas daarna te bezien of een voorziening op deze wijze nodig is. “Dat is de enige juiste volgorde.”

Dick Bak wees op het grote belang van de vestingwerken. Hij adviseerde het bestuur om een juridische strijd niet te schuwen. ‘Het historische beeld op de stad werk je niet weg met kunststof grastegels.”

Joop van Overbeek, die verwacht dat het (toeristisch) autoverkeer nog zal stijgen, pleitte er voor om aan de Singelweg een verdiept parkeerterrein aan te leggen. ‘Je moet dan tenminste anderhalve meter de grond in.”

Slager Johan Taam ziet in de zomermaanden enorm vele toeristisch verkeer de binnenstad intrekken, waaronder campers. Hij wees op vergelijkbare plaatsen waar aan de rand een parkeerterrein ligt. ‘Aangekleed met struiken of bomen en een walletje er om. Dat ontlast de binnenstad pas echt.”
Ook Ben Knelange vindt dat er snel een voorziening moet komen aan de Singelweg. “Wat zie je nu eigenlijk vanaf die locatie van de vesting?”

En zo vloog het alle kanten op. Toen na twee uur praten via handopsteken gevraagd werd een denkrichting aan te geven, bleek uiteindelijk een kleine meerderheid geen onoverkomelijke bezwaren te hebben tegen het gemeentelijk plan dat donderdag 11 april wordt besproken in de raad.

Het bestuur werd gevraagd om aan te dringen op een mooi ontwerp dat de auto’s zoveel mogelijk ‘wegwerkt’. Het aanstellen van een landschapsarchitect is een van de voorstellen. Het idee om de voorziening zoveel mogelijk in de hoek bij het Wijkgebouw te situeren werd ook breed gesteund. Evenals een dringend verzoek om parkeerbeleid op te stellen. 
Leden van Oud Edam die niet aanwezig waren kunnen via www.oud-edam.nl een enquête over het onderwerp invullen.

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook