Meer zekerheid busvervoer Edam-Volendam / Waterland

Dinsdag 9 juli heeft de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam het Programma van Eisen voor de aanbesteding van het Openbaar Vervoer in Zaanstreek-Waterland voor de komende 15 jaar behandeld/besproken. In die Regioraad zijn alle regionale gemeenten vertegenwoordigd. Namens Edam-Volendam zijn Dorèthy van Raaij, Alfred de Jong en Emile Karregat de vertegenwoordigers.

Na verschillende inspreekmomenten en evaluaties lag het concept Programma van Eisen (PvE) voor. Grootste wijziging ten opzichte van het verleden is dat zero emissie uitgangspunt is (elektrische bussen) waarbij de dienstverlening liefst op hetzelfde niveau blijft.  Zero Emissie kost 3% extra, dus moeten regelingen extra efficiënt zijn om toch binnen de financiële kaders te blijven.  Her en der in de regio zijn op basis van reizigersgegevens de dienstregelingen iets versoberd of haltes weggehaald.  Voor Edam-Volendam was het pakket bijna ongewijzigd, echter werd de vervoerder wel theoretische ruimte gelaten om indien nodig regelingen te versoberen. Dat betrof met name de lijnen (314 en 316) met Amsterdam C.S. als eindhalte.

De gemeten reizigerstevredenheid in Zaanstreek-Waterland is hoog en dat willen de gemeenten uiteraard zo houden. Een aantal gemeenten waaronder Zaanstad, Oostzaan en Landsmeer dienden wijzigingsvoorstellen in om versobering ongedaan te maken. Edam-Volendam had ook twee voorstellen:
1) de buslijnen en busritten van Edam-Volendam – Amsterdam C.S. niet maximeren (40%) omdat de vraag erg groot is.
2) in geval het bonusbedrag van 1 miljoen euro niet of deels aan de vervoerder wordt uitgekeerd, het restant dan in het concessiegebied te besteden voor bijvoorbeeld verfraaiing van haltes, een lager prijsniveau, etc.

Verschillende wijzigingsvoorstellen zoals die van Zaanstad werden zowel door het Dagelijks Bestuur als ook door de Regioraad resoluut afgewezen c.q. weggestemd. Juist voor gemeenten die geen treinverbinding hebben, zoals Oostzaan, Landsmeer,  Edam-Volendam en Waterland leek de Regioraad bereid tot meedenken.
Méér buslijnen- en ritten van Edam-Volendam naar Amsterdam C.S. was niet haalbaar, omdat dit niet in overeenstemming is met de Lijnennetvisie die in 2017 is vastgesteld. Echter na veel lobbywerk en overleg met Sharon Dijksma, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio, is wel bereikt dat de Regioraad heeft ingestemd om als eis in het PvE op te nemen dat Edam-Volendam zeker de huidige 2  buslijnen (314 en 316) die naar Amsterdam C.S. rijden en de huidige frequentie behoudt, zolang de vervoersvraag aanwezig blijft.

Nadat Sharon Dijksma namens het Dagelijks Bestuur hier een positief advies over had gegeven wilden andere gemeenten dat ook wel. Na enkele schorsingen werd een soortgelijk wijzigingsverzoek door de regioraadsleden van Purmerend ingediend. Het gevaar bestond dat beide verzoeken (van Purmerend en Edam-Volendam) dan afgewezen zouden worden, maar Purmerend ging voor goud. Alles of niets.  Omdat de situatie in Purmerend wezenlijk anders is met bijvoorbeeld een treinverbinding van en naar Amsterdam werd dat weggestemd, terwijl die van Edam-Volendam tot grote opluchting van de regioraadsleden van Edam-Volendam met overgrote meerderheid werd aangenomen.

Het gaat over het Openbaar Vervoer voor de komende 15 jaar. De gemeente Edam-Volendam wilde dat de hoge reizigerstevredenheid  in stand wordt gehouden en de dienstverlening zo goed mogelijk aan zou blijven sluiten bij de vraag. In opdracht van de gemeenteraad hopen wij ons steentje daaraan bijgedragen te hebben.
Dorèthy van Raaij, Alfred de Jong en Emile Karregat
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook