Meer kansen voor horeca-initiatieven

Meer kansen voor horeca-initiatieven

Er zit al jaren weinig rek in horeca-mogelijkheden in Edam-Volendam. Het beleid is mede gebaseerd op beperking van overlast en alcoholontmoediging, in samenhang met veel horecazaken in met name Volendam. Maar er lijken meer mogelijkheden te komen voor horecaondernemers. In een nieuwe nota worden de grenzen verkend en bijgesteld.

De zogeheten ‘horecastop’ geldt al sinds 1987. Om alsnog te zorgen dat vernieuwingen kunnen plaatsvinden zal het bestaande beleid worden aangepast. Dan gaat het om extra toevoegingen binnen de gemeente, mede om via spreiding locaties aantrekkelijker te maken. Maar ook het veranderen van een concept moet binnenkort kunnen. De nota vermeldt in dat kader het ombouwen van bruine cafés naar bijvoorbeeld ‘social firms’, mede bedoeld voor werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Maar ook ‘blurring’, wat inhoudt dat in één pand horeca gecombineerd wordt met detailhandel, wonen, zorg, cultuur of werken, krijgt meer kansen.
Ook meer diversiteit is een van de uitgangspunten van de nieuwe horecanota die binnenkort besproken wordt in de gemeenteraad.
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook