Meer geld voor opknappen omgeving MFA Oosthuizen

Meer geld voor opknappen omgeving MFA Oosthuizen

Een grove blunder. Dat was een van de omschrijvingen vanuit de raad over de manier waarop het speelplein en de verkeerssituatie rondom basisschool de Koningsspil en MFA De Grote Molen in Oosthuizen is opgeleverd.

Reeds na een half jaar is een derde van het plein verzakt, ontbreekt het aan groenvoorzieningen en is de verkeersveiligheid voor de kinderen ronduit gevaarlijk. Gevraagd werd om te kijken wie er verantwoordelijk is voor deze situatie.

Na een intensieve participatieronde bleek de unaniem gesteunde oplossing uiteindelijk een brug te ver voor het gemeentebestuur. Te kostbaar in tijden dat er bezuinigd moet gaan worden. Het college wil ongeveer de helft van de benodigde 5,5 ton inzetten om tot een oplossing te komen.

De school zelf liet via diverse leerkrachten zien het niet eens te zijn met het voorliggende voorstel om het schoolplein te scheiden van auto’s via een kiss and ride. Gesteund door onder meer de fractie van Zeevangs Belang bleek een meerderheid van de raad uiteindelijk gevoelig voor de argumenten van de school. Die wees op de absurde situatie sinds de opening in 2016 waarbij auto’s geparkeerd kunnen worden op het schoolplein. “Een plein dat in de zomer door het ontbreken van groen en bomen meer lijkt op de woestijn’, aldus de directrice van de Koningsspil.

Het voorstel om € 256.000 in te zetten voor een betere verkeersafwisseling werd na een beraad in de pauze van de raadsvergadering veranderd in een krediet van € 374.000,-. Later zal in overleg met de school, ouders en omwonenden gekeken worden hoe het plein zelf een echt speelplein kan worden, ook geschikt voor de buurt, een idee van de VVD. De gemeente zal in ieder geval zorgdragen voor een nieuw parkeerterrein en het kruispunt Seevancksweg aanpassen.
Voor het opwaarderen van het plein is de school zelf verantwoordelijk. De gemeente wil hierbij ondersteunend optreden.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook