Meer geld naar Metropool Amsterdam

Deelnemende gemeenten wordt gevraagd om de bijdrage aan de Metropool Regio Amsterdam te verhogen. Sinds 2016 is het bedrag per inwoner niet meer geïndexeerd. De bijdrage zal nu licht stijgen van € 1,50 per inwoner naar € 1,53.

Alle deelnemers van de MRA moeten zelf een beslissing nemen over het voorgelegde werkplan en de begroting. In de regio Zaanstreek-Waterland hebben de colleges gezamenlijk een reactie op deze stukken gemaakt, waarbij de raden verzocht worden hier mee in te stemmen.

Edam-Volendam beslist op 22 oktober, de eerstvolgende raadsvergadering, over het voorstel dat concreet inhoudt dat de gemeente met een (klein) bedrag van € 1.140,- omhoog moet bijstellen.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook