Meer aandacht voor handhaving en veiligheid Edam-Volendam

Meer aandacht voor handhaving en veiligheid Edam-Volendam

Als het aan het gemeentebestuur ligt zal er jaarlijks een extra bedrag van 80.000 euro beschikbaar worden gesteld voor handhaving van de openbare ruimte. De raad wordt 14 maart gevraagd om in te stemmen met dit voorstel. Het gaat dan om controles en voorlichting uiteenlopend van zwerfafval tot parkeren en van illegale dumpingen tot ondermijning.

Eind vorig jaar stemde de raad in met de kadernota ‘Handhaving openbare ruimte’. Het uitvoeringsplan is daar een vervolg op. Aan het opstellen van de nieuwe visie is een handhavingsopgave gekoppeld. Om dit te realiseren is uitbreiding van de bestaande capaciteit nodig. Vertaald in uren gaat het om 1700 extra uren, geraamd op 80.000 euro.

Gedragsaanpassing
Ingezet zal worden op de volgende thema’s: extra voorlichting en gedragsaanpassing in relatie tot het uitbreiden van ondergronds afval inzamelen. Controle op inzameling bedrijfsafval. Controle op parkeren oude kom Volendam, rond scholen in de hele gemeente en parkeren rond wedstrijden van FC Volendam.

Heling
Ook zal extra aandacht uitgaan naar controle op taxi’s in het centrum van Volendam tijdens het weekend. Verder zullen handhavers een aparte opleiding gaan volgen om in samenwerking met de politie signalen te onderzoeken naar ‘ondermijning en heling, kortweg de vermenging van onder- en bovenwereld.

Vuurwerk
Ook vuurwerk en woonfraude krijgen extra aandacht, alsmede illegale dumping en zwerfafval door jongeren. Maar ook hangjeugd zal meer bezoek krijgen van handhavers. Daarnaast komt er verscherpt toezicht op het water en volgt er extra inzet van uren als het gaat om middelengebruik onder jongeren. Verder zal ’s nachts in het weekend meer gehandhaafd worden rond het uitgaanscentrum, met name in Volendam.

De maatregelen volgen op eerdere besluiten om meer veiligheid en handhaving te realiseren. Voor jongerenwerk, cameratoezicht en andere activiteiten werd al 375.000 ingezet. Voor handhaving verkeer is reeds 65.000 euro gevoteerd ten behoeve van de jaren 2018, 2019 en 2020. 
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook