Maaien in het Markermeer

Ruim zevenhonderd hectare aan waterplanten zal deze zomer worden gemaaid in het Markermeer. Dat is het gevolg van de opdracht die Stichting Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer (SMWIJM) heeft gegeven.

Dit betekent een flinke toename van het werkgebied ten opzichte van voorgaande zomers. De laatste jaren hebben watersporters enorm veel last gehad van fonteinkruid. Budget hiervoor is beschikbaar gesteld door omliggende gemeenten, waaronder Edam-Volendam.

De wens is om het werkgebied de komende jaren nog verder uit te breiden. Ook bestaat het plan om via een app watersporters op de hoogte te stellen van de vorderingen en problemen.


 
Maaien in het Markermeer

Diverse randgemeenten en belanghebbende organisaties hebben een pilot ontwikkeld waardoor het Markermeer en het Hoornse Hop zoveel mogelijk vrij moet worden gemaakt van waterplanten. Veel watersporters ondervinden in toenemende mate last van deze planten. Het maaien moet de wildgroei tegen gaan.
Na de zomer wordt geëvalueerd en voor het einde van het jaar wordt een plan opgesteld dat uitgaat van een structurele aanpak van het probleem. Gemeentevoorlichter Cor Kwakman vertelt dat het kostenaspect nog niet geheel duidelijk is, maar dat Edam-Volendam de intenties van het project ten volle steunt.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook