Lof voor alle drie de ontwerpen

Lof voor alle drie de ontwerpen

Keuze voor Hoogstraat valt op historiserende panden
Een plan van HSB Bouw, dat invulling geeft aan de herontwikkeling van de Hoogstraat in Edam, is als eerste uit de bus gekomen na een recente beoordeling door een jury, bestaande uit tal van stakeholders. Aanstaande dinsdag zal het gemeentebestuur een overeenkomst aangaan met het bouwbedrijf uit Volendam. Hierna kan de ontwerper – op basis van de opmerkingen van alle betrokkenen - verder met de uitwerking. Het plan bestaat uit een mix van woningen en winkels en sluit aan bij het gevelbeeld van de historische binnenstad.

Een en ander is het gevolg van de brand in de Hoogstraat in november 2017. Als gevolg hiervan is door het gemeentebestuur de visie ´Edam Vitaal´ ontwikkeld. De grond werd door de gemeente aangekocht en zal zonder winst worden doorverkocht aan de ontwikkelaar. Diverse plannen werden ingediend, waarna uiteindelijk drie ontwerpen anoniem aan de stakeholders zijn voorgelegd.

Het gekozen ontwerp kenmerkt zich door historiserende bouw met een bescheiden invulling van het binnenterrein. Een tweede plan was veel moderner en volumineuzer van opzet. Hier was het binnenterrein ook intensiever ingevuld en voorzien van een zogeheten ´makerskwartier´, waarmee een levendig economisch klimaat zou worden geschapen. Een derde ontwerp zat tussen beide plannen in. Met gevels waarin de historie van de Hoogstraat zou worden teruggebouwd en modernere woningen op het binnenterrein.

Afgevaardigden namens de omwonenden, vereniging Oud Edam, Ondernemersvereniging Edam, coalitie en oppositie en het gemeentebestuur moesten bepalen welk ontwerp als eerste uit de bus zou komen. Uiteindelijk lag de uitslag voor alle drie de ontwerpen zeer dicht bij elkaar.
De keuze viel op het plan van HSB Bouw.

Waar Oud Edam koos voor het moderne plan, zal de historische vereniging zich inzetten om de keuze van de meerderheid positief te begeleiden. Volgens Oud Edam zou het moderne ontwerp een meer aantrekkende beweging hebben op het centrum van Edam, een van de uitgangspunten van de eerder opgestelde visie. Maar ook het gekozen plan wordt ondersteund.

De omwonenden kozen juist voor het historiserende plan, dat in hun ogen beter aansluit bij de omgeving en minder impact heeft door het bescheiden ingevulde binnenplein.

Ondernemersvereniging Edam koos ook voor het plan van HSB Bouw. Wel hoopt de vereniging dat de plint nog iets wordt aangepast waardoor winkels wat prominenter eruit zullen springen. Ook hoopt de OVE dat het hoekpand alsnog wordt meegenomen in de nieuwbouwplannen.

Raadslid Jan Jaap Surie (VVD) koos namens de coalitiepartijen voor het plan van HSB. Al vinden zij dat het winnende plan nog aanpassingen verdient die wel onderdeel vormden van een ander plan. Namelijk meer groen op het binnenterrein en een zogeheten ´dwaalmilieu´, waarmee bedoeld wordt dat passanten welkom zijn in de semi-openbare ruimte achter de Hoogstraat.

Vanuit het gemeentebestuur hadden burgemeester Lieke Sievers en wethouder Vincent Tuijp zitting in de jury. Eerstgenoemde noemde het moderne plan ´gedurfd en mooi´. En de gekozen versie ´vrij traditioneel´. Met name wat het binnenterrein aangaat.
Wethouder Tuijp vond namens zijn collega´s de combinatie van historiserend en modern de beste optie. Hij vond dat het uiteindelijk winnende ontwerp kansen laat liggen, met name op het achterterrein. Hierover zal in het vervolgtraject met de ontwerper verder worden gepraat.

Raadslid Pim Bliek (PvdA) gaf namens de oppositiepartijen aan dat de voorkeur uitging naar het plan dat tussen oud en nieuw inzat. Auto´s op het binnenterrein, onderdeel van het plan van HSB, werd als niet wenselijk gezien.

Na het geven van punten bleek het plan van HSB Bouw uiteindelijk als winnaar uit de bus te komen. Met name het volume van het plan viel bij alle betrokkenen in goede aarde. Wel zal gevraagd worden om het achterterrein iets spannender in te richten. Ook wordt gevraagd om kritisch te kijken naar auto´s op het binnenterrein en om de winkels in de Hoogstraat beter te profileren.

De komende tijd zal gewerkt gaan worden aan het aanscherpen van het schetsontwerp. Met het uiteindelijk definitieve plan zal het startschot vormen voor de planologische procedure.
Ook in het vervolgproces zullen bewoners, verenigingen en gemeente nauw samenwerken.

Kader

Niet openbaar
Het gemeentebestuur heeft besloten de twee ontwerpen die zijn afgevallen, niet openbaar te maken.
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook