Lezingen in De Vermaning

In een drietal bijeenkomsten lezen wij onder leiding van ds.Truus de Boer uit het boek Psalmen. In de 3 bijeenkomsten wordt de informatie geboden over de ontstaansgeschiedenis
van de psalmen, de opbouw van de psalmen besproken, de verschillende typen psalmen en de
paralellen getrokken met het Nieuwe Testament.
Daarnaast gaan we op zoek naar raakvlakken met onze tijd en met ons leven. Wat is de kracht anno 2021 ? Welkom in de Vermaning op de volgende data: dinsdag 26 oktober, dinsdag 9 november en dinsdag 23 november, telkens van 14.00 tot 15.30 uur, Er zijn geen kosten aan verbonden maar na de laatste Bijeenkomst wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.
Voor nadere informatie: tijntjedeboer@gmail.com  of telefonisch middels 06-12897184.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook