Levensader Volendam volledig op de schop

Levensader Volendam volledig op de schop

Terwijl de eerste spade pas ‘na de kermis in 2021’ de grond in gaat, is de officiële projectstart 25 augustus. De levensader van Volendam – de Julianaweg - gaat volledig op de schop en dat heeft veel gevolgen. De vele belanghebbenden zullen zoveel mogelijk bij het project betrokken worden om te zorgen dat 31 december 2025 de weg weer toekomstbestendig is.

Wethouder Runderkamp gaf donderdag samen met de partners van het bouwteam een toelichting op de grootschalige plannen. Vanaf dinsdag 25 augustus wordt een website (julianaweg-volendam.nl) gelanceerd waarop de ontwikkelingen te volgen zijn en kan ingeschreven worden op een nieuwsbrief. Ook zullen huis-aan-huis flyers rondgaan en kan tot half september een enquête ingestuurd worden.

Hierna wordt gewerkt aan de schetsontwerpen. De gemeente hoopt dat met bewoners en ondernemers een werkgroep geformeerd kan worden die actief mee gaat denken. Half januari zal dan het eerste ontwerp gepresenteerd worden.

Projectmanager Jan Erik de Haan hield nog een slag om de arm, maar in principe zullen volgend jaar de praktische werkzaamheden beginnen bij het industrieterrein. Hierna volgt het middenstuk om uiteindelijk te eindigen bij de entree van Volendam, nabij de voetbalvelden.

De verantwoordelijken benadrukten dat overlast zo veel mogelijk zal worden ingeperkt. “Maar het is een illusie te denken dat dit zonder overlast zal verlopen.”

Participatie is dan ook een speerpunt van het geformeerde bouwteam (de Dam geheten), bestaande uit gemeente, aannemer Dura Vermeer en het ingenieursbureau. Runderkamp: “Veiligheid en doorstroming zijn de peilers, maar ook duurzaamheid, waterafvoer, de breedte van de weg, toekomstplannen rond het gebied, groenvoorzieningen en parkeervoorzieningen spelen een grote rol.”

Omgevingsmanager Linda Neeft (Dura Vermeer) zal in dit kader een spilfunctie vervullen. “Het eindresultaat moet zorgen dat de belangrijkste weg van Volendam weer decennialang meegaat. We zullen alles zo proberen af te stemmen dat ook de bekabeling en andere grondvoorzieningen , indien dat nodig is, meegenomen zullen worden.”
Wat de renovatie gaat kosten is nog niet bekend. 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook