Lange Weeren: woningbouw in twee fasen

Met wethouder Wim Rijkenberg aan het roer, als opvolger voor de onlangs afgetreden wethouder Albert Koning, zijn vrijdag de contouren voor de (verdere) ontwikkeling van de nu nog groene polder gepresenteerd. Een gevoelig onderwerp waar recent een wethouder (Koning, Lijst Kras) en een raadslid van Lijst Kras (Erik Schokker) over zijn afgetreden.

Waar ontwikkelaar Scholtens en BPD flinke grondposities bezitten en eerstgenoemde al jaren bezig is om een wijk te bouwen met zo’n 750 woningen, ziet een deel van de raad, gesteund door veel bewoners van de naastgelegen woonwijk, liever een totaalplan waarbij de woningen en voorzieningen verdeeld zijn over het grondgebied van beider ontwikkelaars. Maar Scholtens wil starten met bouwen en de gemeente heeft nog geen overeenkomst met BPD. Ook de mening van de provincie is in deze belangrijk. Die heeft tot nu toe aangegeven dat het aantal woningen gelimiteerd is.

Het plan dat het gemeentebestuur aan de raad presenteert bestaat op hoofdlijnen uit een gefaseerd plan waarbij er eerst, op zo’n veertig meter afstand van de bestaande woningen in de Blokgouw, een wijk wordt gebouwd bestaande uit ongeveer 750 woningen. Met het oog op de toekomst is ruimte ingepland aan de westkant voor voorzieningen als scholen, een winkel of sportvoorzieningen. Die zouden gebouwd kunnen worden op het moment dat ook BPD woningen mag gaan bouwen.

De gemeente verwacht dat de woningen van Scholtens vooral naar eigen inwoners zullen gaan. Er is op dit moment een lijst met 1800 aanmeldingen, waarvan 80% afkomstig is uit Edam-Volendam. Al is nog onduidelijk hoe duur de huizen uitpakken, gelet op de vanuit de provincie opgelegde (milieu)compensaties die nodig zijn om de wijk te realiseren.
Het gemeentebestuur hoopt – afhankelijk van procedures - dat er vanaf 2025 gebouwd kan worden. Dat die er komen lijkt waarschijnlijk gelet op de heftige tegenstand van de Blokgouw. Daar strijden twee belangengroepen tegen het plan van Scholtens. De tweede fase op grondgebied van BPD zou dan in de periode 2030-2040 moeten plaatsvinden.
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook