Lange Weeren lijkt splijtzwam Lijst Kras

Wethouder Koning afgetreden om plannen Lange Weeren

Op de dag dat een extra raadsvergadering stond ingepland om te praten over de toekomstige invulling van (een deel van) de Lange Weeren, de polder aan de westkant van Volendam, maakte wethouder ruimtelijke ordening Albert Koning (Lijst Kras) bekend af te treden. In een summiere toelichting wordt gewezen op ‘een principieel verschil van inzicht’. Dinsdagavond tijdens de raadsvergadering bleek ook dat niet alle raadsleden van Lijst Kras op één lijn zitten. Het gemeentebestuur zet gewoon door en houdt vast aan de komst van 740 woningen op een beperkt deel van de polder, al lang in bezit van ontwikkelaar Scholtens.

Het dossier Lange Weeren dreigt zo een van de belangrijkste items te worden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Waar Volendam|80, gesteund door de PvdA en in mindere mate GroenLinks (de fractie is eigenlijk tegen bebouwing) voorstander is van een integrale visie over de gehele polder, kiezen coalitiepartijen VVD, CDA en Zeevangs Belang er voor om de ingezette lijn vast te houden. 


Dat houdt in dat alleen ontwikkelaar Scholtens een plan kan uitwerken op ongeveer 1/3 van de gehele polder. Lijst Kras is verdeeld. Met name omwonenden hebben via een flinke campagne duidelijk gemaakt alles op alles te willen zetten om ook ontwikkelaar BPD bij de ontwikkelingsplannen te betrekken. Laatstgenoemde heeft eveneens flinke grondposities verworven in de Lange Weeren. Omwonenden geven de voorkeur aan een veel ruimer (en dus groener) opgezette wijk met meer voorzieningen. 

Een motie van Volendam|80 om alsnog te kiezen voor een integraal plan, haalde het niet. Dit nadat het college bij monde van wethouder Hans Schütt, die het dossier heeft overgenomen van Koning, uiteindelijk toezegde om de raad bij elke stap in te lichten. Het besluit zelf: 740 woningen in slechts een deel van de polder blijft gehandhaafd. 

Onduidelijk bleef dinsdag wat het standpunt is van de provincie, die de plannen moet goedkeuren. En of er een achterliggend plan ligt om op termijn ook in te zetten op verdere bebouwing door BPD. Eerder heeft het college de raad toegezegd om voor 1 mei aanstaande alsnog met een totale gebiedsvisie te komen, los van de ontwikkelingsplannen van Scholtens. De oppositiepartijen, aangevoerd door Volendam|80, zien dat als ad hoc beleid. Het gemeentebestuur zegt te willen voorkomen dat er te veel tijd wordt verloren, alvorens er gebouwd kan worden.

Een motie van afkeuren, op het einde van de vergadering ingediend door de drie oppositiepartijen, ontving zoals verwacht geen steun van de coalitiepartijen. Het geeft wel aan dat het dossier Lange Weeren nog lang niet gesloten is. 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook