Lagere huur FC Volendam

Het besluit om tot een verlaging te komen van de stadionhuur aan FC Volendam kreeg donderdag 21 november verrassend genoeg vooral tegengas van twee lokale Volendamse partijen. Met name Lijst Kras is ontevreden over de totstandkoming van het voorstel, dat wordt gezien als een voldongen besluit. Ook Volendam|80 was kritisch over het voorstel. Wordt de FC niet bevoordeeld ten opzichte van andere verenigingen, vroeg Ramon Tol zich af.

Loek Kras had grote bezwaren tegen de procedure. De voorman van de grootste partij in de gemeente meent dat de raad het budgetrecht is ontnomen door het college van B&W. En ook het gegeven dat de huurverlaging met terugwerkende kracht vanaf juli 2018 wordt verrekend, zint Lijst Kras niet.

Kras gaf aan zeker niet tegen de overeenkomst te zijn. Hij stelde voor om de huurverlaging, gevolg van een nieuwe taxatie en langdurige onderhandeling tussen wethouder Runderkamp en het (inmiddels nieuwe) bestuur van FC Volendam, pas in te laten vanaf januari 2020.

Wethouder Runderkamp gaf aan niet bang te zijn voor toekomstige financiële problemen. “Er is maandenlang onderhandeld. Je krijgt dit voorstel niet beter.” Hij vertelde dat FC Volendam zelf iets meer onderhoud voor zijn rekening zal gaan nemen. En dat de ingangsdatum gevolg was van de aanvang van de discussie over het gemeentelijk vastgoed.

Het huurbedrag wordt lager nu uit een taxatie blijkt dat de gestelde marktwaarde lager ligt dan een eerder uitgangspunt. Het ‘break even point in dit dossier (het moment dat de gemeente als eigenaar geen verlies meer maakt met de stadionverhuur, red.)’ wordt voor de gemeente met twee jaar verschoven. “Een acceptabele situatie”, meent de wethouder.

Een amendement van Lijst Kras om de huurverlaging in te laten gaan vanaf 1 januari 2020 werd uiteindelijk door een raadsmeerderheid verworpen. De huurovereenkomst geldt voor vijf jaar. De huurverlaging van ruim € 73.000,- brengt de huur op € 305.000,-. De meeste partijen zien het compromis als het begin van een schone lei tussen de FC en de gemeente.

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook