Korsnäss: bouwen op verontreinigde grond?

Afgelopen jaren was er flink wat discussie over het Korsnäss-terrein in Edam. Deze discussie draait voornamelijk over het wel of niet aanleggen van een ondergrondse parkeergarage.
Nu heeft een door de gemeente ingehuurd extern bureau een kostenraming opgezet waarin wordt begroot dat een parkeerplaats in een ondergrondse parkeergarage ongeveer € 60.000,-- gaat kosten. Dit bedrag wordt te hoog gevonden en een parkeergarage wordt daarom niet haalbaar geacht. Maar hoe staat dat dan bij al die andere gemeenten, die wel parkeergarages hebben aangelegd? Zij vinden dit soort prijzen per parkeerplaats, die overigens meestal op ongeveer € 40.000,-- uitkomen, volledig gerechtvaardigd. Die parkeergarages worden ook ten volle benut. Waarom? Omdat er in deze gemeenten over het algemeen betaald moet worden voor het parkeren, ook als er gewoon op straat geparkeerd wordt.

Er speelt nog een andere kwestie bij het Korsnäss-terrein dat deze zaak kan beïnvloeden. De grond van het terrein is voor een deel verontreinigd. Voor de sanering is in 2010 al een plan opgesteld met een kostenraming. Deze sanering zou € 1,85 miljoen gaan kosten. Dit bedrag is natuurlijk voor het hele proces, maar er moet wel voor ontgraven worden. Of wordt dat nu niet uitgevoerd? Gaan ze het leeflaagprincipe toepassen, waarbij de verontreinigde grond enkel wordt afgedekt met plastic en zand? Dat zou betekenen dat de woningen op vervuilde grond gebouwd gaan worden. En hoe wordt dan de grondwaterverontreiniging aangepakt? En hoe staat het met al die funderingspalen die dwars door die leeflaag geheid moeten worden?

Beter is het om de sanering gewoon uit te voeren. En als je dan toch aan het graven bent, kun je net zo goed wat meer ontgraven om een parkeergarage aan te leggen. Wanneer we nu besluiten geen garage aan te leggen, slaan we ons in de toekomst voor de kop. Dan zal blijken dat er een absoluut eenmalige kans gemist is.
W. Lous, GroenLinks Edam-Volendam.

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook