Kom met herziening woningbouwplannen ‘De Botter’

Afgelopen maand februari heb ik een brandbrief naar de gemeente gestuurd met een aantal belangrijke vragen. De vragen die onder meer zijn gesteld gingen over: het woonbeleid t.a.v. starters en jongeren en dan met name in de sociale huursector, huurmogelijkheden voor mensen met een laag inkomen, wachttijden bij de woningcoöperaties, Tiny-houses en containerwoningen en nog een paar aantal aanverwante zaken. Hier is ook een artikel over geplaatst in de Stadskrant.

Pas in april heb ik een brief terug gekregen van de gemeente met antwoorden op de door mij gestelde vragen. Deze brief heb ik even laten bezinken, vooral ook omdat de gemeente in de zomermaanden bouwplannen naar buiten bracht van de locatie van ‘de Botter’. De gemeente wil op de locatie van ‘de Botter’ 28 eengezinswoningen realiseren voor huurders in het middensegment. De huurprijs zal tussen de € 740.00 en € 1000.00 bedragen.

Inmiddels is er overleg geweest tussen gemeente, bewoners van ‘de Botter’ en omwonenden. Hierbij hebben bewoners en omwonenden aangegeven niet blij te zijn met de plannen en met de manier waarop de gemeente de opdracht heeft gegeven aan de projectontwikkelaar ‘van Wijnen’. Hierover is in de Stadskrant en de Nivo verslag gedaan medio juli. Er zou sprake zijn van onjuist beleid en niet juist gevolgde procedures.

In de brief van de gemeente aan mij, zeggen ze dat er tussen de gemeente en de betrokken partijen zoals de woningcoöperaties regelmatig goed overleg is over het te voeren woningbeleid in de gemeente. Ik ben benieuwd of dat nu ook goed gebeurd is. Een projectontwikkelaar heeft duidelijk andere belangen dan een huurcoöperatie. Verder heb ik begrepen dat de intekening voor de woningen ook mogelijk is voor mensen buiten onze gemeente. Dat zou ik echt een vreemde zaak vinden.

Er zijn twijfels over de keuze over de doelgroep, namelijk huurders in het middensegment.
De gemeente zegt dat die behoefte groot is in de gemeente, groter dan van de starters, de jongeren, de senioren en mensen in de lage inkomenssectoren. Mijns inziens is dat een beetje kort door de bocht. De mensen uit het midden en hogere segment hebben ook mogelijkheden om te kopen. Vaak zijn de aflossingsbedragen even hoog als de huur die men zou betalen. En ja…het is tegenwoordig moeilijk om een hypotheek te krijgen, maar mensen met een lager inkomen kunnen nooit in het bezit komen van een koopwoning. Misschien dat de gemeente daar ook eens mee aan de slag kan. Goedkopere koopwoningen voor de middeninkomens.

Juist de lagere inkomens kunnen nooit een woning kopen en zijn afhankelijk van het aanbod in een gemeente van sociale huurwoningen. Jongeren zijn mede door het inkomen dat ze hebben, het huidige aanbod van beschikbare en voor hen betaalbare huurwoningen en de lange wachttijden, gedwongen om steeds langer thuis te wonen bij hun ouders.  Dit is zowel voor de jongeren als hun ouders een ‘niet gewenste situatie’. 

De locatie van de oude school zou een prima plek zijn om kleine woningen voor starters, alleenstaanden en senioren neer te zetten. Er zouden dan ook meer woningen gerealiseerd kunnen worden dan de nu geplande 28 woningen. Deze doelgroepen hebben ook niet zo’n grote behoefte aan een grote tuin en vinden het vaak prima wanneer er een gezamenlijke tuin komt.

De combi van jongeren/starters, alleenstaanden en senioren is in vele andere gemeenten al goed bevallen. De kleinere woningen zouden ook zeer geschikt kunnen zijn om te werken met allerlei energieneutrale mogelijkheden. Misschien is er zelfs na overleg met de omwonenden een mogelijkheid om een aantal woningen neer te zetten in twee lagen, waarbij de senioren beneden kunnen wonen, omdat zij dan langer in hun woning kunnen blijven. Tenslotte worden ook in onze gemeente de ouderen gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. En verdwijnt er ook ruimte voor hen, denk b.v. aan de plannen om ‘de Meermin’ in Edam te gaan slopen.

In september 2020 staan gesprekken gepland tussen de gemeente en de omwonenden
en staat de start van de ‘bestemmingsplan procedure’ in de planning.
In 2021 wil men starten met de bouw. Maar ik denk dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is. Ik denk dat de gemeente een paar te grote stappen heeft genomen en dat zij eerst een paar stappen terug moet zetten, om samen met betrokken partijen te komen tot een verantwoord en gedegen bestemmingsplan voor de grond waar nu nog ‘de Botter’ op staat.
Marieke Janzen 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook