Kick off: Vluchtelingen op weg naar baan in de bouw

Kick off: Vluchtelingen op weg naar baan in de bouw

Op dinsdag 15 oktober van 12:00-13:00 uur vond de kick-off plaats van het traject Vluchtelingen in de bouw bij KBK bouwgroep in Volendam. Dit traject is een uniek concept van Stichting De Nieuwe Buren. Het betreft een duaal inburgerings-/opleidingstraject voor mannelijke statushouders (30+), die na hun praktijkopleidingstraject gaan werken bij Ymere, Rochdale, Coen Hagedoorn, Van der Gragt of KBK bouwgroep.

De acht deelnemers uit arbeidsmarktregio’s Zaanstreek-Waterland en Groot-Amsterdam hebben hun taalintake, een capaciteiten- en een praktijkassessment met goed gevolg doorlopen. Op 30 september zijn zij gestart met een praktijkopleidingstraject bij Bouwmensen Zaanstad. Dit zal drie maanden in beslag nemen. Hierna gaat de deelnemer 15 maanden werken bij de werkgever. Zij worden ingezet bij renovatie- en/of onderhoudsprojecten of bij nieuwbouwprojecten. Hiermee krijgen deze deelnemers zicht op een duurzame carrière en op integreren in ons land.

De deelnemers zijn afkomstig uit Syrië, Afghanistan, Iran en Libanon. Zij worden tijdens dit proces  begeleid door Stichting De Nieuwe Buren, de initiators van dit traject.

In Nederland zijn er 41.500 mannelijke vluchtelingen van 30 jaar en ouder. Zij hebben geen recht meer op studiefinanciering en kunnen geen gesubsidieerde opleiding volgen. Zonder opleiding of bijscholing zijn zij moeilijk inpasbaar in onze arbeidsmarkt. Voor gemeenten is het moeilijk om hen te bemiddelen naar werk. Zij moeten zelf een baan zoeken, maar slagen daar, zonder de juiste opleiding, vaak niet in. Stichting De Nieuwe Buren biedt hen een duaal traject aan waarin er aandacht is voor taal, gepaste werkhouding, het behalen van het inburgeringsexamen en het VCA-certificaat en een vakopleiding en zorgt voor instroom in een duurzame baan.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook