Kerstmis in de RK Nicolaaskerk

Kerstavond 24 december  is om 17.00 uur de Herdertjesmis
Tijdens de Herdertjesmis zullen door kinderen gemaakte schilderingen in het groot getoond worden, gepresenteerd door Carolina van Gerven. Alle kinderen mogen zich verkleden. Daarvoor zullen in de kerk kleding en attributen aanwezig zijn. De kinderen worden van harte uitgenodigd om tussen 16.30 uur en 16.45 uur aanwezig te zijn in de kerk. Zij mogen dan verkleed in processie samen met Kapelaan Tesfay het beeld van het kindje Jezus naar de kribbe brengen. Ook mogen de kinderen aan het einde van de viering met muziekinstrumentjes die uitgedeeld worden het lied "Midden in de Winternacht" zingen. Als je wilt helpen met boekjes uitdelen, gaven naar het altaar brengen, collecteren of lezen, geef je dan op bij jjamade@kpnplanet.nl of greetjesnoek7@gmail.com.

Kerstavond 24 december begint om 22.00 uur de Nachtmis
De nachtmis wordt gecelebreerd door kapelaan Tesfay, met assistentie van diaken Thom van der Woude. Er is samenzang, begeleid door pianiste/organiste Lisette van Oosterom.

25 december, 1e Kerstdag is om 10.00 uur de Hoogmis
Deze Hoogmis wordt gecelebreerd door kapelaan Tesfay met assistentie van diaken Thom van der Woude.
Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor verleent zijn muzikale medewerking aan deze viering.  Zij doen dit door middel van de prachtige Slavisch-Byzantijnse gezangen die ze zo authentiek mogelijk
vertolken. Het belooft dan ook een bijzondere kerstviering te worden. De orgelbegeleiding van de samenzang wordt verzorgd door Marcel Zijlstra.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook