Kandidaten opgeven voor Molenaar & Zwarthoed Stimuleringsfonds

Net als vorig jaar worden verenigingen in instellingen in de gelegenheid gesteld kandidaten op te geven voor het Molenaar & Zwarthoed Stimuleringsfonds 2009. De commissie heeft dan ruimschoots de tijd om een selectie te maken uit de toegezonden aanmeldingen van de verenigingen en instellingen.
Op de volgende onderdelen kan men kandidaten opgeven :
Een sporter die in het afgelopen jaar een bijzondere prestatie heeft verricht in zijn/haar tak van sport
Een sporter die veel tijd over heeft voor zijn/haar sport en vele uren traint om iets te bereiken
Vrijwilligers of trainers die veel tijd besteden aan training en begeleiding van de jeugd bij een (sport)vereniging of instelling
Iemand die een bijzondere prestatie heeft verricht op het culturele vlak

De organisatie verzoekt u zo uitvoerig mogelijk in te lichten over de opgegeven kandidaten.

Als u vindt dat er in uw vereniging iemand is, die voor deze prijs in aanmerking komt, wilt u
dit dan vóór 1 januari 2010 a.s. schriftelijk mededelen of e-mailen aan onderstaand adres.
De nominatie wordt alleen toegekend aan individuele sporters, teams komen niet
voor deze prijs in aanmerking.
Een uitblinker in een team/groep of gezelschap kan uiteraard wel opgegeven worden.
Bij opgave van een kandidaat graag vermelden waarom uw bestuur vindt dat dit lid van
uw vereniging voor deze prijsnominatie in aanmer­king komt.

De uitreiking van de prijzen vindt plaats op vrijdag 22 januari 2010, tegelijkertijd met de huldiging van de Nederlandse Kampioenen van de Gemeente Edam-Volendam over het jaar 2009.
kandidaten aanmelden op onderstaand adres:
Molenaar & Zwarthoed Stimuleringsfonds
p/a Ruige Muts 9
1132 PM VOLENDAM e-mail: n.steur@edam-volendam.nl

 

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook