Joep Steur, adviseur Wonen, zorg en welzijn

Joep Steur, adviseur Wonen, zorg en welzijn

In de gemeente Edam-Volendam wordt hard gewerkt en dat is niet altijd betaald. Heel veel mensen doen vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers zou de wereld er heel anders uitzien. Om inzicht te krijgen in het werk dat al deze vrijwilligers doen, wordt in deze rubriek een aantal vaste vragen gesteld. Deze keer een paar andere vragen aan een medewerker van gemeente Edam-Volendam. Hij krijgt hulp van een aantal vrijwilligers.

Joep Steur, adviseur Wonen, zorg en welzijn

Wie ben je?
Joep Steur dus. Ik werk voor de gemeente Edam-Volendam in het Wijksteunpunt (WSP) De Meerwijk (in de bibliotheek in Edam). Ik ben daar de adviseur Wonen-zorg-welzijn. Een van de dingen die daar onder vallen zijn de informatieve huisbezoeken. Die huisbezoeken worden gedaan door een stuk of tien vrijwilligers.

Hoe ziet zo’n huisbezoek eruit?
De naam ‘informatieve huisbezoeken’ zegt het al een beetje. Een huisbezoek waarin vragen gesteld worden en informatie gegeven wordt. Alle mensen die in het huidige jaar 80 worden, krijgen een brief. Hierin wordt hen gevraagd of ze een huisbezoek op prijs stellen.

Waar gaan de gesprekken over?
Er wordt gesproken over of de man of vrouw nog in zijn het huis kan blijven wonen. De 80-jarige kan lichamelijk of geestelijk achteruit gaan. Hulpmiddelen of ondersteuning kunnen dan nodig zijn. ‘We’ willen dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daar zijn soms aanpassingen of hulp bij nodig. Het gaat over: ‘Wat kunt u nu doen om straks in deze woning te kunnen blijven wonen?’

Er wordt ook gesproken over ‘mantelzorg’. Is dat er? Is het nu al nodig? Is het straks nodig? Is er dan ook iemand beschikbaar? Hoe sterk is het netwerk? Niet iedereen heeft een netwerk. Vanuit het Wijksteunpunt worden ook vrijwilligerswerk aangestuurd. Er kan een vrijwilliger gezocht worden voor klusjes in huis, of voor het bezoeken van iemand die zich alleen voelt.

Het kan bijvoorbeeld ook gaan over het vervoer. ‘Straks mag of kan ik niet meer zelf autorijden, hoe moet dat dan?’ De vrijwilliger heeft een map met allerlei informatie. Informatie over regionaal vervoer (bijvoorbeeld Aanvullend openbaar vervoer) en buiten de regio (Valys). Een ander punt wat vaak aan de orde komt is personenalarmering. Hoe werkt het? En krijg ik daarvan misschien een deel vergoed van mijn verzekering? Niet elke verzekering dekt dit.

Wat gebeurt er met de antwoorden?
De vragenlijst is een handleiding en leidraad voor een gesprek. Je stelt vragen, je geeft informatie en mensen kunnen ook een hulpvraag neerleggen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Het komt in een rapport dat naar de beleidsafdeling van het gemeentehuis gaat. Dan wordt er bekeken of het beleid moet worden aangepast. De vrijwilligers en de mensen die bezocht worden, werken dus mee aan het verbeteren van hoe we de dingen aanpakken in onze gemeente.

Wat voor vrijwilligers doen dit?
Iedereen kan dit werk doen: man, vrouw, jong, wat ouder. Elke nieuwe vrijwilliger loopt een paar keer mee met een vrijwilliger die het al langer doet. Levenservaring is gewenst. Je moet je wel een beetje kunnen inleven in de ander, de oudere.

Hoeveel gesprekken moet een vrijwilliger voeren?
Sommige vrijwilligers doen wel 30 gesprekken per jaar. Het is de bedoeling dat er minimaal 10 gesprekken gedaan worden per jaar. De vrijwilliger bepaald zelf hoeveel huisbezoeken hij doet en wanneer. Wil je de gesprekken in de winter en voorjaar doen, dan is dat prima. Dat bepaalt de vrijwilliger zelf. We worden gemiddeld steeds ouder. Het komt erop neer dat er jaarlijks ongeveer 130 huisbezoeken plaatsvinden.

Wat staat er tegenover?
Vaak leuke gesprekken met een oudere medemens. Dat staat voorop. Daarnaast organiseren we twee keer per jaar een gezellige bijeenkomst voor vrijwilligers die vanuit het WSP werken. En als er relevante cursussen zijn, dan kan de vrijwilliger zich daarvoor aanmelden. Dat is geen verplichting.

Heb je voldoende vrijwilligers?
Nou, ik kan nog wel een paar vrijwilligers gebruiken!

-------

Oproepje van Joep Steur voor Informatieve huisbezoeken
Vind je het leuk om met ouderen te praten? En lijkt het je leuk om informatieve gesprekken met ouderen te voeren? Zelf in te delen wanneer en hoeveel je er doet.
Neem dan contact op met Joep Steur. Hij werkt in het Wijksteunpunt De Meerwijk in de bibliotheek van Edam. j.steur@edam-volendam.nl of 06 34 58 31.

Oproepje van Sint Nicolaashof
Wie helpt als ontbijtvrijwilliger?
Neem dan contact op met Joke van Munster: T. 0613744353 of 0299 398 203.

 


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook