Jan van Wallendalplein wordt aangepast

Jan van Wallendalplein wordt aangepast

Tijdens een onderzoek naar speelveldjes in de gemeente werd op diverse locaties een te hoge concentratie lood in de grond aangetroffen. Zo ook op het speelveld aan het Jan van Wallendalplein in Edam.  De gemeente wil dit voorjaar het hele plein herinrichten. Met bewoners is afgelopen donderdag (digitaal) overleg gevoerd. Andere speelpleinen volgen.

In eerste instantie zal de bovenste grondlaag worden afgegraven en aangevuld. Het nieuwe ontwerp voor het (met witte houten paaltjes omringde) speelveld is opgesteld door ingenieursbureau Sweco.

Paaltjes
In het plan blijven de huidige bomen staan, alsmede de waterpomp. Ook het gras en de paden keren terug. De paaltjes aan de randen verdwijnen om plaats te maken voor betonnen lage stootranden. Met als doel een visueel groter plein.

Wilde bloemen
Het kunstgras onder de speeltoestellen keert terug. Het speelveld zal omzoomd worden met wilde bloemen, gericht op bijen en vlinders. Volgens diverse omwonenden een leuk en sympathiek idee maar niet erg praktisch.

Kinderen
Een bewoonster is bij buren langs geweest met het plan. “We vragen ons wel af of de betonnen stootranden wel zo’n goed plan is. Om het plein staan bijna altijd auto’s. De huidige paaltjes zijn in dat kader wel zo veilig voor spelende kinderen. En liever zien we de wilde bloemen in het hoge gras liever aan de zuidkant. Rond het speelveld wordt het zo vertrapt, denken wij.”

Tweede ronde
Het bureau heeft naar aanleiding van een gesprek met buurtbewoners, afgelopen donderdag, het plan nader toegelicht en geluisterd naar de reacties en ideeën. Met name de bestaande paaltjes blijken een ´heikel punt´. De meeste bewoners willen dat die blijven. Ook de locatie voor de speeltoestellen is een discussiepunt. ´Er komt een tweede ronde waarin wellicht enige wijzigingen worden meegenomen.`

De huidige bankjes blijven. Wel komen er rond het speelveld nog enkele bankjes bij. Sommige bewoners zouden ook graag bankjes rondom enkele bomen zien. 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook