IVN Waterland zoekt vrijwilligers voor natuurbeheer

IVN Waterland zoekt vrijwilligers voor natuurbeheer

Natuur en groen zijn gezond voor iedereen en beweging is goed voor lijf en leden. IVN Waterland biedt een combinatie hiervan tijdens de natuurwerkochtenden in heemtuin De Dwarsgouw te Purmerend en het moeras in het Purmerbos. Voor beide mooie natuurgebiedjes zoekt IVN nieuwe vrijwilligers. Je kunt vrijwilliger worden in een van beide gebieden of in allebei.

De heemtuin kun je vergelijken met Groot Waterland in het klein. Alle biotopen met bijbehorende flora en fauna die in Waterland voorkomen, vind je in de heemtuin. Door zorgvuldig op het seizoen afgestemd onderhoud in de heemtuin wordt de diversiteit aan planten vergroot. De planten bieden diverse diersoorten voedsel, veiligheid en mogelijkheden tot voortplanting. Het een kan niet zonder het ander.
Na het broed- en bloeiseizoen is het belangrijk dat er weer gemaaid en gesnoeid wordt, dat de poelen worden uitgediept en nog veel meer andere karweitjes worden uitgevoerd. Er is naar ieders kunnen wel een groene activiteit te bedenken!

Het beheer van het moeras in het Purmerbos is gericht op behoud en verbeteren van de kwaliteit van het rietmoeras voor de moerasvogels.
Hier wordt alleen in de herfst- en wintermaanden gewerkt. Riet maaien, boomopslag verwijderen, slootjes en poelen open houden, verlandde slootjes weer uitbaggeren.

Naast de beweging in het groen zorgen wij ook voor de koffie, thee, koek en gezelligheid! Gereedschappen en handschoenen zijn aanwezig.
Aanmelden of meer informatie kan via e-mail bij Louis Boersma, heemtuinwg.ivn.nl@gmail.com of moeraswg.ivn.w@gmail.com en kijk eens op de website https://www.ivn.nl/afdeling/waterland.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook