Inwoners Waterland meer tevreden over politie

 

Uit de Integrale Veiligheidsmonitor 2010 (IVM)* blijkt dat 59,3% van de inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland (zeer) tevreden is over het laatste politiecontact. Dat is 7% meer dan in 2009. Ook zijn zij gemiddeld meer tevreden over het contact met de politie dan inwoners in de rest van Nederland.

De politie Zaanstreek-Waterland heeft in 2010 veel geïnvesteerd in de klanttevredenheid.
Zo worden burgers vaker teruggebeld over de afhandeling van hun aangifte of melding. Via mysteryguest onderzoek beoogt het korps de kwaliteit van de dienstverlening van de receptionistes te verbeteren. Er zit een stijgende lijn in, maar het korps blijft in 2011 hard werken aan het verder verbeteren van de klanttevredenheid.

Transparantie
De politie streeft transparantie na en communiceert onder meer via de media over trends in de criminaliteit, uitkomsten van onderzoeken, werkwijzen van criminelen en geeft inwoners preventietips op het gebied van woninginbraken en autokraken. Wijkagenten vertellen over het reilen en zeilen in hun wijk in een maandelijkse column en zijn sinds kort ook via Twitter te volgen via http://twitter.com/politiezaw.

Minder slachtoffers
De ondervraagden gaven aan in 2010 minder aangifte en meldingen te hebben gedaan en minder vaak slachtoffer van criminaliteit te zijn geworden. Dit geldt voor zowel geweldsdelicten, vermogensdelicten als vandalisme.

Verminderen administratieve lasten
Het tegengaan van geweld in de publieke ruimte is en blijft een speerpunt van de politie.
In 2010 heeft de prioriteit gelegen bij het tegengaan en oplossen van overvallen en straatroven. Ook werd prioriteit gegeven aan het gestegen aantal auto- en woninginbraken. Agenten op straat worden in hun strijd tegen de criminaliteit in toenemende mate ondersteund door de techniek. Zo worden steeds meer agenten uitgerust met een smartphone waarmee ze de politiesystemen kunnen raadplegen. Dat betekent dat politiemedewerkers efficiënter en sneller kunnen werken op straat en minder afhankelijk worden van de vaste computer op het bureau. Daardoor is er meer politie op straat en een verlaging van de administratieve lasten.

Leefbaarheid gelijk gebleven
Verder geven respondenten aan dat de verloedering in hun wijk is afgenomen en dat de leefbaarheid in de buurt gelijk is gebleven.
De beschikbaarheid van de politie in de woonbuurt is toegenomen. Dit betekent dat burgers meer blauw op straat zien, dat de politie gemakkelijk aanspreekbaar is en dat ze snel ter plaatse zijn. Tegelijkertijd geven de ondervraagden aan dat de contacten die de politie heeft met buurtbewoners en de efficiency waarmee zij problemen aanpakt iets zijn afgenomen.
Voor politiekorps Zaanstreek-Waterland is de uitkomst van de monitor een bevestiging om de wijkveiligheid te intensiveren.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook