In totaal 17662 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland.

In totaal 17662 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 21 januari per gemeente:


Wat zeggen deze cijfers?
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Uit ons panelonderzoek blijkt dat slechts 50% van de mensen met klachten zich laat testen. Daarom is het aantal besmettingen in werkelijkheid waarschijnlijk hoger.

Zaanstreek-Waterland staat momenteel op plek 17 van de regio’s met het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Onze regio is een relatief kleine regio en daardoor kunnen afwijkingen (stijgingen of dalingen) per 100.000 snel zichtbaar zijn en verschuivingen geven in de ranking.

Landelijk is een voorzichtige daling zichtbaar van het aantal vastgestelde besmettingen. In onze regio zien we deze daling sinds deze week ook. De daling is zichtbaar in alle gemeenten, met uitzondering van Oostzaan waar een lichte stijging is.

In de bijlage treft u de cijfers op wijkniveau aan.

Leeftijd
In alle leeftijdsgroepen daalt het aantal besmettingen. We zien ten opzichte van vorige week een lichte daling in het aandeel  0-19, 40-49 en 50-59 jarigen van het totaal aantal besmettingen. Bij de andere leeftijdsgroepen was er een lichte stijging.


De leeftijdsverdeling in % van het totaal aantal gemelde besmettingen in de regio is als volgt:

  Week 13 tot 20 jan Week 6 tot 13 jan
0-19 jaar* 11% 13%
20-29 jaar 16% 14%
30-39 jaar 15% 14%
40-49 jaar 14% 15%
50-59 jaar 19% 20%
60+                 26%               24%

*In de leeftijdsgroep 0-19 jaar zijn bijna alle besmettingen in de leeftijd van 10 t/m 19 jaar.

Ziekenhuisopnames
Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op
21 januari om 14 uur.

  IC Kliniek
Dijklander Purmerend/Hoorn 8 22
Zaans Medisch Centrum 4 8
Bron: ROAZ

De opgenomen COVID-19 patiënten in de regionale ziekenhuizen betreffen zowel inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland als inwoners van andere regio’s. In de week van 14 t/m 20 januari werden 10 inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland met een COVID-19 besmetting in een ziekenhuis opgenomen. Dat kan ook in een ziekenhuis buiten de regio zijn. De verdeling per gemeente is als volgt:


Week  14 t/m 20 jan
Beemster 1
Edam-Volendam 0
Landsmeer 0
Oostzaan 0
Purmerend 5
Waterland 0
Wormerland 2
Zaanstad 2
Totaal regio  10
Bron: RIVM

Opmars nieuwe coronavarianten overschaduwt positiever beeld
De opmars van de coronavariant, die in het Verenigd Koninkrijk en Ierland tot een zeer hoge toestroom aan patiënten in de ziekenhuizen heeft geleid, overschaduwt het gematigd positieve beeld in het aantal nieuwe meldingen van mensen met een positieve coronatestuitslag in Nederland.
Geschat wordt dat van de mensen die afgelopen week in Nederland besmet werden, er ongeveer 10% de meer besmettelijke Britse variant heeft. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de week ervoor. De verwachting is dat dit half februari opgelopen zal zijn tot minimaal de helft van alle nieuwe besmettingen.

Uit onderzoek blijkt dat de Britse variant een persoon niet zieker maakt dan het type dat tot nu toe het meest in Nederland voorkomt. Het percentage mensen met een positieve testuitslag dat in het ziekenhuis of op de intensive care moet worden opgenomen is hetzelfde als met het ‘oude’ type. Het verschil is dat deze variant besmettelijker is. Als het sociaal contact tussen mensen en de naleving van de maatregelen hetzelfde blijft als nu, zorgt dit dus voor een veel groter aantal besmettingen. Door meer besmettingen met de ‘nieuwe’ variant zal het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens ook hoger zijn dan we nu zien. Dat zal betekenen, dat de druk op de zorg weer fors zal toenemen.

Internationaal onderzoek toont aan dat, in verhouding tot volwassenen, basisschoolleerlingen waarschijnlijk minder vaak een besmetting oplopen met de Britse variant en er minder ziek van worden dan volwassenen. Net als bij de andere virusvarianten die tot nu toe in Nederland voorkomen. De vraag of basisschoolkinderen de variantvirussen ook minder vaak overdragen dan volwassenen, zoals dat wel het geval is bij het ‘oude’ type, is nog niet te beantwoorden. In welke mate verspreiding van de Britse variant plaatsvindt en in hoeverre kinderen daarbij een rol spelen, onderzoekt het RIVM op dit moment in het grootschalig onderzoek in Lansingerland. Dat onderzoek werd gestart nadat de Britse variant bij een uitbraak op een basisschool gevonden werd. Het onderzoek gebruikt het OMT in de advisering aan het kabinet.

RIVM constateert Britse variant in De Rusthoeve
Het RIVM doet steekproefsgewijs in Nederland nader onderzoek op de patiënten monsters naar de circulerende varianten van het COVID-19 virus. Bij hun steekproef in de onderzochte testen in De Rusthoeve in Purmerend heeft het RIVM bij 8 inwoners de Britse variant van het coronavirus vastgesteld.

Op dit moment is de situatie in De Rusthoeve stabiel en zijn er geen besmettingen meer bijgekomen. De getroffen maatregelen in De Rusthoeve beschouwt de GGD als afdoende. De GGD ziet dan ook geen aanleiding om hier aanvullende maatregelen te adviseren.
Ongeveer 10% van alle besmettingen in onze regio is de Britse variant. Dat is hetzelfde percentage als in andere GGD-regio’s. De verwachting is dat dit de komende weken steeds per week zal verdubbelen. Daarom is het extra belangrijk dat ook de inwoners van Zaanstreek-Waterland zich goed aan de coronamaatregelen houden.

Testen en bron- en contactonderzoek
In onderstaande overzicht staat het aantal afgenomen testen in onze regio per teststraat en in totaal van de afgelopen week. In de testuitslagen zit maximaal 48 uur vertraging. Hierdoor kunt u dit aantal niet relateren aan het totaal aantal positief geteste personen.

Testen uitgevoerd door de GGD 14-01 t/m 20-01-2021 Totaal uitgevoerd vanaf 01-06-2020
Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  1.788 56.331
Aantal geteste personen in teststraat Zaandam  1.531 65.447
Aantal geteste personen in teststraat Volendam 0 3.715
Aantal geteste personen in teststraat Wormerveer 1.159 9.200
Aantal Prioriteit bemonstering  263 5799
Totaal aantal geteste personen in teststraten  4.741 140.492
Totaal aantal thuistesten 83 869
Testbus Zaandam (vanaf 6/1/21) 73 252
Testbus Volendam (vanaf 4/1/21) 274 1032
Totaal aantal testen 5.171
*De testbussen in Zaandam en Volendam zijn 11 t/m 17 januari niet in bedrijf geweest.

Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten was afgelopen week 13%.
Landelijk was er in de afgelopen week een afname  te zien van het aantal afgenomen testen. Dit zien we ook terug in onze regio. Dit kan onder meer met de lage testbereidheid te maken hebben. Er lieten zich in de afgelopen week in onze regio 8% minder mensen testen in de reguliere teststraten dan een week eerder. Als we kijken naar het totaal van teststraten en testbussen dan gaat het om 10% minder testen dan vorige week. Ongeveer een derde van de teststraat capaciteit wordt niet gebruikt. De aanwezigheid van de testbussen vanaf 18 januari kan een iets vertekend beeld veroorzaken. Waarschijnlijk zou een deel van de mensen, die zich liet testen in de testbussen, normaal gesproken in een teststraat zijn getest. 

Het aantal afgenomen testen blijft al geruime tijd achter bij de beschikbare capaciteit. Daarom zijn er vanaf maandag 18 januari minder afspraakmogelijkheden opengesteld, maar nog altijd ruim voldoende om snel terecht te kunnen voor een afspraak. Het team monitort dagelijks het aantal ingeplande testen voor de dagen erna en kan bij oplopende aantallen de capaciteit heel snel opnieuw opschalen.

Iedereen kan nog steeds snel terecht voor een test; vandaag een afspraak maken betekent vandaag of morgen testen. De tijd tussen het maken van een afspraak en het ontvangen van de uitslag van een test in de GGD teststraten is binnen 48 uur.

Dagelijkse reguliere capaciteit teststraten Zaanstreek-Waterland vanaf 18 januari (op werkdagen)
Zaandam  350
Purmerend 350
Wormerveer 300  (alleen op doordeweekse dagen geopend)
Totaal  1000
Dagelijkse tijdelijke capaciteit testbussen, vanaf 18 januari (7 dagen per week)
Poelenburg 150
Volendam 150
Totaal  300

Volledig bron- en contactonderzoek zonder monitoring
De GGD voert het bron- en contactonderzoek nog steeds volledig uit, maar zonder monitoring. Dit houdt in, dat de GGD de personen die besmet zijn met het coronavirus niet belt op de zevende dag na de eerste ziektedag. De GGD belt ook niet meer de contacten van de besmette persoon op dag vijf en dag tien van de quarantaine. Deze personen krijgen duidelijke instructies mee, zowel mondeling als schriftelijk. De GGD krijgt dagelijks 600 uur landelijke ondersteuning. Meer landelijk ondersteuning is op dit moment niet mogelijk. De meeste besmettingen vinden plaats op het werk, van bezoek en binnen het gezin.

Vaccinaties Zaanstreek-Waterland
De GGD is vrijdag 15 januari gestart met vaccineren van het zorgpersoneel van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. Dit gebeurt zeven dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur. Per dag kunnen zo’n 300 zorgmedewerkers gevaccineerd worden. In totaal worden ruim 6000 zorgmedewerkers gevaccineerd tijdens deze eerste fase.
De animo is groot; de opkomst is ongeveer 100%.

Aantal gevaccineerden
15 t/m 20 januari 1.843


Ondertussen bereidt GGD Zaanstreek-Waterland zich voor op het vaccineren van volgende doelgroepen. Na deze zorgmedewerkers  zijn  de medewerkers van de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning aan de beurt voor een vaccinatie.

Vanaf week 5 start het vaccineren van burgers. De groep 90+ -ers krijgt een uitnodiging van de huisarts. Die beoordeelt of de burger wel of niet (voldoende) mobiel is. Als de burger niet mobiel (genoeg) is, verzorgt de huisarts de vaccinatie. Wie wel voldoende mobiel is, maakt een afspraak voor de vaccinatiestraat bij de GGD. In de uitnodiging staat een landelijk telefoonnummer dat gebeld kan worden om een afspraak te maken. In onze regio kan men voor de vaccinatie terecht op de centrale vaccinatielocatie sportcomplex De Beuk in Purmerend.
Daarna is de groep 85+-ers aan de beurt. Voor deze groep verzorgt het RIVM de uitnodigingen. Deze groep wordt ook door de GGD gevaccineerd tenzij er een contra-indicatie is.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook